รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเล่น
ชั้นเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน/ที่กำลังศึกษา
คณะ/ตำแหน่ง
รุ่น
อีเมล์
แก้ไข
 
4810084
 
นาย สิทธิพงษ์ เรือนคำ
 
แม็ก
 
ชย-001
 
42/1 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-834476
   
 
Glory
 
 
 
4810007
 
นาย วิฑูรย์ บุญเลื่อน
 
หนึ่ง
 
ชย-301
 
282 1 วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
 อู่ช่างมู  
ช่างซ่อมรถยนต์
 
Glory
 
 
 
4810026
 
นาย ปรัชญา ท้าวเมืองมา
 
เบลล์
 
ชย-301
 
80 6 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 
053-442119
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810029
 
นาย ดุสิต หน่ออินตา
 
นิก
 
ชย-301
 
155/1 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-431209
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810047
 
นาย สุทธิพงษ์ หน่อเมฆ
 
 
ชย-301
 
22 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
067309744
   
 
Glory
 
 
 
4810050
 
นาย มรุต อนุพันธุ์
 
เต๋อ
 
ชย-301
 
574 1 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-299692
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
เครื่องกล
 
Glory
 
 
 
4810053
 
นาย เอกวิทย์ แสงวัง
 
กล็อฟ์
 
ชย-301
 
45/10 4 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
053810683,0869101198
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
เครื่องกล
 
Glory
 
 
 
4810061
 
นาย เอกลักษณ์ นามเจริญ
 
เอ็ม
 
ชย-301
 
75 6 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 50100
 
01-1791920,053-291321
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810068
 
นาย อนุรักษ์ ศรีก้อนแก้ว
 
เนี๊ยบ
 
ชย-301
 
259 4 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
09-2644069
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810072
 
นาย เจษฎา ชนะวัฒน์
 
เอ
 
ชย-301
 
84 3 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
06-6588347
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
เทคนิคคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4810075
 
นาย วาทิตย์ ศรีวิชัย
 
แบงค์
 
ชย-301
 
32 9 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-201285
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810076
 
นาย ธนากรณ์ ศรีรัตนผล
 
 
ชย-301
 
77 - ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
053-406223
 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  
เครืองกล
 
Glory
 
 
 
4810079
 
นาย นิรันดร์ หลวงอ้าย
 
อบ
 
ชย-301
 
81/1 2 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053824153
 วิทยาล้ยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810083
 
นาย บัญชา อริยาภรณ์
 
อู๋
 
ชย-301
 
224/135 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
07-1899484
 มหาวิทยาลัยสบาม  
การตลาด
 
Glory
 
 
 
4810088
 
นาย พิชัย บุญเรือง
 
ปั๊ม
 
ชย-301
 
43 13 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
06-1184043
   
 
Glory
 
 
 
4810099
 
นาย พนม อิ่นเกี๋ยง
 
ต่อ
 
ชย-301
 
214 9 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-823084
   
 
Glory
 
 
 
4810102
 
นาย นริศ มหาไม้
 
แบงค์
 
ชย-301
 
84/5 6 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
09-2642338
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810106
 
นาย ประทีป อินแดง
 
เอ็ม
 
ชย-301
 
91 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
010342942
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810116
 
นาย ภูวดล เปียงทา
 
 
ชย-301
 
69/1 15 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0828969242
   
 
Glory
 
 
 
4810130
 
นาย กวีศักดิ์ สุคำหน้อย
 
 
ชย-301
 
177 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
053464396
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4810063
 
นาย ปกรณ์ ทรัพย์เมือง
 
โด้
 
ชอ-001
 
16/3 ซ.5 ก หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
09-5846774
   
 
Glory
 
 
 
4810004
 
นาย คุณวุฒิ ชนะวิชัย
 
เนม
 
ชอ-301
 
1/13 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
053412764
 1/13 ต. ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  
ดูแลร้านเกมส์
 
Glory
 
 
 
4810005
 
นาย ภานุวัฒน์ แดงซอน
 
แจ๊ค
 
ชอ-301
 
99/1 19 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
040428037
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810006
 
นาย ทินกร เมถิน
 
โอปอ
 
ชอ-301
 
116 8 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053836324
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810009
 
นาย ฐานันดร นามสีฐาน
 
ดร
 
ชอ-301
 
49 11 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-430892
 วิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810011
 
นาย ปรัชญา กันทะวงค์
 
เบน
 
ชอ-301
 
42/1 4 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
099512849
 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810014
 
นาย อธิวัฒน์ ใจพนะทอง
 
นิว
 
ชอ-301
 
95 20 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
053-363750
 มหาวิทยาลัยราชมงคล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810015
 
นาย กีรติ แก้วน้อย
 
เกมส์
 
ชอ-301
 
156/1 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-442933
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810016
 
นางสาว นิภาพร ใคร้มุกข์
 
ไก่
 
ชอ-301
 
157 6 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053847640
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เทคนิคคอมพิว่เตอร์
 
Glory
 
 
 
4810024
 
นาย สุทธิเกียรติ ชัยตามล
 
นุก
 
ชอ-301
 
22 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053-397059
 มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่  
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4810027
 
นาย อภินันท์ เที่ยงธรรม
 
กง
 
ชอ-301
 
55/1 10 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 31150
 
 55/1 หมู่ 10 ต.ร่อนทอง อ.สตึก บุรีรัมย์ 31150  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
Glory
 
 
 
4810031
 
นาย วัชรพงษ์ วงษ์ใหญ่
 
อาตร์
 
ชอ-301
 
116/97 4 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50200
 
06-9224821
 116/97 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
Glory
 
 
 
4810035
 
นาย นิรุตติ์ อินตา
 
รุต
 
ชอ-301
 
5/2 5 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
053-384729
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810036
 
นาย กิตติพงค์ คำเพรียว
 
ต้อ
 
ชอ-301
 
38/1 2 หนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
04-7393012
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810037
 
นาย ภูไทย สิทธิกิจ
 
เบล
 
ชอ-301
 
60 10 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
053-369042
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810039
 
นาย วสันต์ ฉายะชาติ
 
ริว
 
ชอ-301
 
98/58 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053-244143
 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810041
 
นาย ณัฐพงษ์ สมต๊ะ
 
นิก
 
ชอ-301
 
151/1 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-829125
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
อิเลกทรอนิคส์
 
Glory
 
 
 
4810044
 
นาย มาร์ติน ซาโปริตี้
 
 
ชอ-301
 
170 8 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-434062
   
 
Glory
 
 
 
4810051
 
นาย อภิรัตน์ ดอกแก้ว
 
อู๋
 
ชอ-301
 
156/1 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 
04-6730536
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
เทคนิคคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4810058
 
นาย กฤษฎา บุญเถิง
 
เอ็กซ์
 
ชอ-301
 
172 2 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-862661
   
 
Glory
 
 
 
4810059
 
นางสาว วราภรณ์ ทุงยู
 
มิ้นท์
 
ชอ-301
 
34/28 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
06-6594151
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
เทคนิคคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4810077
 
นาย อานนท์ ขันธาตุ
 
 
ชอ-301
 
78/1 3 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-861018
   
 
Glory
 
 
 
4810078
 
นาย ชวัลวิชญ์ สงกา
 
ขิม
 
ชอ-301
 
134 5 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
053842256
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4810080
 
นาย กิติกร บุญรัตน์
 
อาร์ม
 
ชอ-301
 
91/2 6 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053368621
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4810081
 
นาย คมสัน มาสกลาง
 
ป๊อป
 
ชอ-301
 
228 4 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
 
053-563084
   
นักศึกษา
 
Glory
 
Kupoppy@gmail.com
 
 
4810089
 
นาย สุทธิศักดิ์ จ๋าจุ๋มป๋า
 
กุ้งกิ้ง
 
ชอ-301
 
303/1 5 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
011806640
 ทหารเกณฑ์  
-
 
Glory
 
 
 
4810104
 
นาย ศตวรรษ ปั๋นติ๊บ
 
เอ
 
ชอ-301
 
69/2 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
01-0315610
 69/2 หมู่ที่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  
ตืดตั้งจานดาวเทียม
 
Glory
 
 
 
4810118
 
นาย ภานุพงษ์ อินต๊ะแก้ว
 
หนึ่ง
 
ชอ-301
 
63/1 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-481479
   
 
Glory
 
 
 
4810018
 
นาย ณัฐวุฒิ ใหม่เฟย
 
เอ
 
สถ-301
 
21 2 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
053-262921
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
สถาปัตย์
 
Glory
 
 
 
4810021
 
นาย พงศกร แสนปัญญา
 
 
สถ-301
 
34 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053829670
   
 
Glory
 
 
 
4810025
 
นางสาว สุพิมพร ปาฬี
 
ติ๋ว
 
สถ-301
 
30 7 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
07-1912781
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ก่อสร้าง
 
Glory
 
 
 
4810062
 
นาย เอกพล อุ่นเมือง
 
เซฟ
 
สถ-301
 
5 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
061895425
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4810069
 
นาย ยุทธนา ยาณวงค์
 
เก่ง
 
สถ-301
 
82/4 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
07-1736880
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถาปัตย์
 
Glory
 
 
 
4810129
 
นาย เชาวลิต ขันอุละ
 
แม็ค
 
สถ-301
 
129 10 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
 
053464396
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
สถาปัตย์
 
Glory
 
 
 
4920006
 
นาย ปติภพ ฟองแก้ว
 
ติ๊ง
 
IT-501
 
88/2 3 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053817442
 88/2 หมู่ที 3ถ. มหิดล ต. หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100  
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4920011
 
นาย ธวัชชัย สุจา
 
วิลลี่
 
IT-501
 
55 13 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053-498507 09--4290859
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
การตลาด
 
Glory
 
 
 
4920028
 
นาย สัจจะ ดวงชื่น
 
แต๊ก
 
IT-501
 
13 2 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
087-302-3001
 ร้าน KT-COMPUTER  
เจ้าของร้าน
 
Glory
 
takrasta@hotmail.co.th
 
 
4920029
 
นางสาว มณฑิรา คัมภีระ
 
แหม่ม
 
IT-501
 
27 9 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140
 
049865159
 27 หมู่ที 9 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
ร้านเกมส์
 
Glory
 
 
 
4920031
 
นางสาว กรองทิพย์ สุคนธเคหา
 
บี
 
IT-501
 
92/1 7 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
053423565
 92/1 หมู่7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ 50140  
ร้านคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4920037
 
นาย จิตรกร บุญจันทร์
 
หน่อง
 
IT-501
 
24/2 10 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
053464300
 ค่ายกาวิละฯ  
ทหารเกณฑ์
 
Glory
 
 
 
4920040
 
นาย วันชนะ ไชยยะมัง
 
โจ
 
IT-501
 
35/1 13 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140
 
040418781
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วิศวคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4920048
 
นาย บัณฑิต สุริยะมงคล
 
จูน
 
IT-501
 
20 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053247668
 มหาวิทยาลัยราชมงคล  
วิศวคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4920051
 
นางสาว รุ่งฟ้า คำมูลดี
 
บี
 
IT-501
 
3 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
   
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920052
 
นาย อนุพงศ์ พฤกษ์ทยานนท์
 
ช่วง
 
IT-501
 
4/2 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
041774033
 โอ.เอ คอมพิวเตอร์  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920060
 
นาย เอกลักษณ์ สายเลิศ
 
โอ๋
 
IT-501
 
35 8 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 
053422843
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4920064
 
นาย ประกาศิต คำลือ
 
ตั๊กม้อ
 
IT-501
 
100 3 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
053-341538
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4920078
 
นาย ไตรภพ เหงี่ยมประไพ
 
ภพ
 
IT-501
 
54 10 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
09-6313022
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4920079
 
นาย ประชัน อุ่นใจแรม
 
ชัน
 
IT-501
 
92 10 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
09-6313032
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4920081
 
นาย จตุรงค์ แซ่หลี่
 
ตี๋
 
IT-501
 
181 1 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 
053-373248
 ทำงานร้าน Seven-Eleven แถวข่่วงสิงห์  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920087
 
นางสาว จิราวรรณ คำพิงค์ชัย
 
แม้ว
 
IT-501
 
119/1 2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 
09-2660723
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Glory
 
 
 
4920002
 
นาย กิตติกร กุลศักดิ์
 
เอ็ม
 
ชย-501
 
461/6 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
050419926
 461/6 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920003
 
นาย ธวัช คำมูล
 
ตั้ม
 
ชย-501
 
37 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
067293921
 อู่ ป.กลการ  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920004
 
นาย ชนินทร์ พึ่งมาก
 
นิน
 
ชย-501
 
152/26 2 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
095534437
 152/26 หมู่ที่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920005
 
นาย ทวี แสงทอง
 
อั๋น
 
ชย-501
 
57 7 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
053854088
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อุตสาหกรรม
 
Glory
 
 
 
4920007
 
นาย มงกต มูลปานันท์
 
ดวง
 
ชย-501
 
108/1 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-879318
 108/1 หมู่4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  
เจ้าของร้านซ่อมรถ/ล้างรถ
 
Glory
 
 
 
4920009
 
นาย นราบดี เม็งขาว
 
โจ้
 
ชย-501
 
94 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053350340
 94 หมู่ 5 ต.หนองจ๊อม อ. สันทราย เชียงใหม่ 50210  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920010
 
นาย อัคร์พล สุริยะมะโน
 
เบียร์
 
ชย-501
 
99/2 10 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
053464315
 บิ๊กซี ลำพูน  
ดูแลรถ
 
Glory
 
 
 
4920012
 
นาย ฟุ้งศักดิ์ ทรงกิตติกุล
 
ฟุ้ง
 
ชย-501
 
128/1 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
098504756
 ทหารเกณฑ์  
 
Glory
 
 
 
4920013
 
นาย ธีรกานต์ เป็งวงศ์
 
แซม
 
ชย-501
 
102/3 6 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
 ทำงานที่ ร้าน Chevel สันกำแพง  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920014
 
นาย ประสงค์ ปีนัง
 
กานต์
 
ชย-501
 
66/5 10 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50230
 
053-368444
 อู่สมานยนต์ หางดง  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920016
 
นาย สมชาย ดาวเรือง
 
ปิง
 
ชย-501
 
126 5 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
06-9157120
 126หมู่ 5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920017
 
นาย เกรียงศักดิ์ หน่อแก้ว
 
ต๊อก
 
ชย-501
 
52/2 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053273555
 ทำงานอยู่ที่ โรงแรม People Place  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920018
 
นาย วัชรพงษ์ จันทร์ต๊ะ
 
น็อต
 
ชย-501
 
144/1 2 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053284368
 มหาวิทยาลัยนอร์ท  
เครื่องกล
 
Glory
 
 
 
4920019
 
นาย ศราวุฒิ ดวงถา
 
แซ็ก
 
ชย-501
 
119 11 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
053843228
 119 หมู่11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920020
 
นาย เอกลักษณ์ ปัญญา
 
เติ้ล
 
ชย-501
 
41/1 5 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
049499880
 41/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920025
 
นาย มงคล พรมมา
 
ต้น
 
ชย-501
 
10 9 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
041773257
 ค้าขายส่งผัก  
งานส่วนตัว
 
Glory
 
 
 
4920026
 
นาย สมศักดิ์ กลิ่นหอม
 
เหน่ง
 
ชย-501
 
97/1 6 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
06-1856815
 ห้างบิ๊กซี หางดง  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920033
 
นาย ศุภกิจ ปักษี
 
แซน
 
ชย-501
 
99 2 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053-865459
 99 หมู่2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920036
 
นาย สุชาติ ดวงเสวย
 
เนิน
 
ชย-501
 
11 13 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
05-8660383
 บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่นิยมพานิช  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920041
 
นาย ปริญญา ไชยยะ
 
ริน
 
ชย-501
 
61 1 สันทราย สารภี เชียงใหม่ 50140
 
09-5557895
   
 
Glory
 
 
 
4920042
 
นาย ชวลิต ปาลี
 
เก่ง
 
ชย-501
 
71 4 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
053-984264
 ศูนย์นมเฟรชมิลค์ เขียงใหม่  
พนักงานดูแลรถ
 
Glory
 
 
 
4920050
 
นาย ยศกร โพธิ์เกษม
 
เชน
 
ชย-501
 
45 11 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053830194
 45 หมู่ที่11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920053
 
นาย วัชระ ใหม่ปัน
 
เบลล์
 
ชย-501
 
41 9 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-202605 06-1912631
 อู่ TJ-AUTO ถ. เชียงใหม่-ลำปาง  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920055
 
นาย ธนากรณ์ ศรีรัตนผล
 
ต่าย
 
ชย-501
 
77 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
053-406223
 มหาวิทยาลัยนอร์ท  
ช่างยนต์
 
Glory
 
 
 
4920069
 
นาย ปฏิพัฒน์ ศรีวนิช
 
หนุ่ม
 
ชย-501
 
122/1 5 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-275942
 122/1 หมู่5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ 50100  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920073
 
นาย ไพรวัน สดุดีเรืองชัย
 
บิน
 
ชย-501
 
47/1 12 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
01-6731349
 47/1 หมู่ที่12 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4920080
 
นาย ณัฐวุฒิ ศักดิ์ดี
 
วอร์ม
 
ชย-501
 
139/3 3 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
053-881762
 ทำงานที่อู่ ตรอ. หนองผึ้ง สารภี  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920084
 
นาย วรพล สินธุบุญ
 
หนุ่ย
 
ชย-501
 
51 8 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
099549232
 ค่ายกาวิละ  
ทหารเกณฑ์
 
Glory
 
 
 
4920022
 
นาย เบญจพนธ์ เบญจวรรณ
 
เบน
 
ทค-004
 
10/2 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
04-6873779
   
 
Glory
 
 
 
4920034
 
นาย ภูดิศ ซื่อหลาย
 
แบงค์
 
ทค-004
 
47 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
010207464
   
 
Glory
 
 
 
4920092
 
นาย สราวุฒิ คำดี
 
หนุ่ม
 
ทค-401
 
7/3 4 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
09-2645168
   
 
Glory
 
 
 
4920008
 
นาย เอกพันธุ์ คำมา
 
เอก
 
ทค-501
 
67/1 11 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053-255339
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4920043
 
นาย สุเมธ ใจดี
 
ต้อม
 
ทค-501
 
55 4 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
05-0384973
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4920049
 
นาย ศุภชัย แปงน้อย
 
เจมส์
 
ทค-501
 
100 6 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
071764956
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4920057
 
นาย จักรพงศ์ ของสู้
 
แซม
 
ทค-501
 
52 8 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053372928
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่  
การตลาด
 
Glory
 
 
 
4920061
 
นาย วัชรพงษ์ เครือมณี
 
คิม
 
ทค-501
 
5 5 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
053-849863
 บ. วิรชาติคอมพิวเมท สาขาวัดเชียงยืน  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4920063
 
นาย วีระชาติ มานะศรีสุกิจ
 
ท๊อบ
 
ทค-501
 
41/9 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-206811
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4920091
 
นาย วิทยา ปาลี
 
เบิ้ม
 
ทค-501
 
155 14 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51130
 
050324458
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  
วิศวคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4920074
 
นาย วิศรุต บุญพลอยสมบัติ
 
ยู
 
สถ-501
 
249 5 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
08-50374885
 249 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  
รับจ้างเขียนแบบ
 
Glory
 
 
 
4920082
 
นางสาว ชาลินี พรหมปัญญา
 
เอ
 
สถ-501
 
66/1 2 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
 บ้านและสวน  
สถาปัตยกรรม
 
Glory
 
 
 
4930026
 
นาย นครชัย คุ้มทรัพย์
 
ป้อม
 
ชย-002
 
79/1 14 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
053-984579
   
 
Glory
 
 
 
4930004
 
นาย วชิระ สุนันตา
 
เอ
 
ชย-501
 
42 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
061825966
 42 หมู่ที่1 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4930005
 
นาย ฉลอง สุคำปัน
 
แร็ก
 
ชย-501
 
9 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
071857683
 บริษัท Honda Car  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4930012
 
นาย พลวัฒน์ วรรณแดงงาม
 
ก้อง
 
ชย-501
 
79 5 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053887396
 บริษัท อาจองติโอโร่  
พนักงานดูแลรถ
 
Glory
 
 
 
4930015
 
นาย อดิศักดิ์ คำหล้า
 
ต๋อม
 
ชย-501
 
7 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
04-0437570
 7 หมู่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  
ซ่อมรถฯ
 
Glory
 
 
 
4930021
 
นาย นพดล บัวปั่น
 
เข็ม
 
ชย-501
 
156 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
053-464425
 156 หมู่ที่2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340  
ดูแลรถ
 
Glory
 
 
 
4930028
 
นาย ณัฐวุฒิ ทิพยกมลพันธ์
 
ตั้ม
 
ชย-501
 
143/2 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053834085
 กองพลรบพิเศษเชียงใหม่  
ทหารเกณฑ์
 
Glory
 
 
 
4930007
 
นาย สมภพ โอดฟู
 
บอล
 
ทค-501
 
87 8 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 
01-0332602
   
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4930011
 
นาย เอกพล ศรีกันธา
 
เบิร์ด
 
ทค-501
 
99 6 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
066545817
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4930014
 
นาย ธีระศักดิ์ กรรณิกา
 
จ๊อบ
 
ทค-501
 
78/3 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
06-9147040
 78/3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270  
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4930016
 
นาย เสริมศาสตร์ อกผาย
 
โจ้
 
ทค-501
 
202 8 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053225384
   
 
Glory
 
 
 
4930027
 
นาย วุฒิชัย กันใจ
 
อั๋น
 
ทค-501
 
170 1 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
 
06-7051397
 170 หมู่ที่1 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4930029
 
นาย สัญญา โคลงกาพย์
 
สัญ
 
ทค-501
 
23 15 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
 
01-1791699
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4930032
 
นาย ศุภชัย เชิดชู
 
ตุ๋ย
 
ทค-501
 
228 15 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
 
07-2723129
 ซี-เอส คอมพิวเตอร์  
พนักงาน
 
Glory
 
 
 
4930033
 
นาย มานัส วังเมา
 
ตุ๊
 
ทค-501
 
15 2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
053-781727
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเขียงใหม่  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
Glory
 
 
 
4930017
 
นาย ศราวุฒิ ตุ่นคำ
 
หนุ่ม
 
สถ-501
 
27 5 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
09-5540507
 27 หมู่ที่ 5 ต. ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190  
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
Glory
 
 
 
4930025
 
นางสาว สกาวเดือน แสงอาทิตย์
 
เบน
 
สถ-501
 
18 3 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 
01-0312035,053-368445
 18 หมู่ที่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  
รับจ้างเขียนแบบ
 
Glory
 
 

จำนวนที่ค้นหา พบทั้งหมด 110 คน