รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเล่น
ชั้นเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน/ที่กำลังศึกษา
คณะ/ตำแหน่ง
รุ่น
อีเมล์
แก้ไข
 
5510110
 
นาย ปฏิภาณ ตันสงวน
 
เกมส์
 
ชย-202
 
7/1 9 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0932657757
   
 
2557
 
 
 
5510001
 
นาย สุริยา สิทธิสงคราม
 
ตู่
 
ชย-301
 
139 7 หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0826113614
   
 
2557
 
 
 
5510004
 
นาย นพนนท์ แก้ววงค์วาน
 
ปอ
 
ชย-301
 
92 7 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0871899141
   
 
2557
 
 
 
5510007
 
นาย พัทธพล ทิมพูล
 
บอส
 
ชย-301
 
134/170 1 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0955154203
   
 
2557
 
 
 
5510014
 
นาย อดิศักดิ์ ทะลา
 
บอล
 
ชย-301
 
91 3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
   
 
2557
 
 
 
5510015
 
นาย วุฒิไกร หินวงศ์
 
จีน
 
ชย-301
 
288 4 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0804964355
   
 
2557
 
 
 
5510016
 
นาย จิรวุฒิ คนรู้
 
ท๊อป
 
ชย-301
 
69 3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0932922703
 ศึกษาต่อ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่  
 
2557
 
top.jirawut2014@gmail.com
 
 
5510018
 
นาย จักรพงษ์ ปวนใจรัก
 
กิม
 
ชย-301
 
11 1 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829091404
   
 
2557
 
 
 
5510023
 
นาย โยธิน เป็งดี
 
แมน
 
ชย-301
 
69 12 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0820295096
   
 
2557
 
 
 
5510035
 
นาย อภิชาติ หน่ออินตา
 
ตั้ว
 
ชย-301
 
223 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0918532460
   
 
2557
 
 
 
5510041
 
นาย ณัฐพงษ์ วงค์อินทร์
 
โอ๊ต
 
ชย-301
 
11/1 2 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0923142454
   
 
2557
 
 
 
5510046
 
นาย สุเทพ ดิแฮ
 
เทพ
 
ชย-301
 
163 24 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 
0884007471
   
 
2557
 
 
 
5510047
 
นาย พีรวัฒน์ ศรีนันตา
 
ป๊อป
 
ชย-301
 
158 7 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0845024092
   
 
2557
 
 
 
5510053
 
นาย นิรันทร์ ปัญญาฟู
 
โอ๊ต
 
ชย-301
 
33 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0841502922
   
 
2557
 
 
 
5510055
 
นาย นราธิป กุมูลธิ
 
เต้ย
 
ชย-301
 
44 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0857170313
   
 
2557
 
 
 
5510065
 
นาย สิทธิโชค แกรอด
 
ปลั๊ก
 
ชย-301
 
68 4 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0903311708
 ศึกษาต่อ / วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
นักศึกษา
 
2557
 
 
 
5510066
 
นาย อนุชา คุณยศยิ่ง
 
ไอซ์
 
ชย-301
 
177 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0826144137
   
 
2557
 
 
 
5510071
 
นาย เกียรติศักดิ์ ดิษกุล
 
จิ๊บ
 
ชย-301
 
154/2 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0812358968
   
 
2557
 
 
 
5510076
 
นาย พิษณุ เรือนมูล
 
บอล
 
ชย-301
 
58/1 2 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0826903038
   
 
2557
 
 
 
5510082
 
นาย จักรพงศ์ ปั๋นแดง
 
น๊อต
 
ชย-302
 
450 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0838636977
   
 
2557
 
 
 
5510089
 
นาย ธวัชชัย ใจสวน
 
กัน
 
ชย-302
 
155 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0829063464
   
 
2557
 
 
 
5510091
 
นาย ศาศวัต ต๋าแบน
 
ปริ๊นซ์
 
ชย-302
 
37 11 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0834749655
   
 
2557
 
 
 
5510093
 
นาย จัสตุรงค์ สาธรเวช
 
ก๊อปปี้
 
ชย-302
 
71/10 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0846174446
   
 
2557
 
 
 
5510102
 
นาย โสมี -
 
พล
 
ชย-302
 
5 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0904140435
   
 
2557
 
 
 
5510105
 
นาย พีรพล จักก่ายี่
 
กันต์
 
ชย-302
 
49/1 3 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
 
0821881715
   
 
2557
 
 
 
5510106
 
นาย นันทพงศ์ ศรีใส
 
เทน
 
ชย-302
 
35 9 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0837603629
   
 
2557
 
 
 
5510121
 
นาย ปัตฏิการณ์ อินตะยศ
 
แพ
 
ชย-302
 
42/3 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0832821787
   
 
2557
 
 
 
5510125
 
นาย ศตายุ สมศรี
 
ไนท์
 
ชย-302
 
15/1 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0910720441
   
 
2557
 
 
 
5510132
 
นาย วสวัตติ์ ไพรบรรลือ
 
วสวัตติ์
 
ชย-302
 
1 3 นาปู้ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150
 
0801286336
   
 
2557
 
 
 
5510143
 
นาย สมพงษ์ สิทธิตา
 
เอก
 
ชย-302
 
88 7 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0954912517
   
 
2557
 
 
 
5510144
 
นาย กรกช หมื่นบาง
 
แอมป์
 
ชย-302
 
56 3 แม่ก๊า สันป่าตอง เีชียงใหม่ 50120
 
0855469883
   
 
2557
 
 
 
5510148
 
นาย กฤษฎา ปันทะกา
 
แคน
 
ชย-302
 
261/2 4 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50200
 
0826165274
   
 
2557
 
 
 
5510085
 
นาย สุรชัย แสนอ้าย
 
อาร์ม
 
ชอ-201
 
10 2 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0858639862
   
 
2557
 
 
 
5510006
 
นางสาว ชลธิชา กองขาม
 
ครีม
 
ชอ-301
 
22/2 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0826232440
   
 
2557
 
 
 
5510009
 
นาย เกริกชัย สองสีใส
 
เบนซ์
 
ชอ-301
 
132/28 3 หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0832075643
   
 
2557
 
 
 
5510011
 
นาย ณัฐพงษ์ ปวนตา
 
บาส
 
ชอ-301
 
149/1 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0954908272
   
 
2557
 
 
 
5510017
 
นาย ภูวนัย ชัยมงคลสกุล
 
บู
 
ชอ-301
 
9/18 7 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0820358370
   
 
2557
 
 
 
5510020
 
นาย พิทวัส ไชยคำวัง
 
หม่อม
 
ชอ-301
 
28/1 3 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0839419723
   
 
2557
 
 
 
5510028
 
นางสาว อภิชญา แสนสุวรรณ
 
อุ๊
 
ชอ-301
 
68/1 2 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0857021931
   
 
2557
 
 
 
5510031
 
นาย อภิสิทธิ์ เงินต๊ะ
 
นัท
 
ชอ-301
 
92 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0839478583
   
 
2557
 
 
 
5510032
 
นาย ณัชพล ทองจันทร์เทพ
 
ติง
 
ชอ-301
 
113 8 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0841690638
   
 
2557
 
 
 
5510042
 
นาย วีระยุทธ เท่งสมุทร
 
โอ
 
ชอ-301
 
133/1 9 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0839445849
   
 
2557
 
 
 
5510051
 
นาย ธานี มโนปิง
 
 
ชอ-301
 
168 11 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 
0861916008
   
 
2557
 
 
 
5510054
 
นาย ศุภโชค บุญมาเมือง
 
อาม
 
ชอ-301
 
41/12 หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0826168297
   
 
2557
 
 
 
5510060
 
นาย สมคิด ปัญญา
 
จิ๋ว
 
ชอ-301
 
196/2 6 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0829388122
   
 
2557
 
 
 
5510062
 
นาย วรวุฒิ มอยจิละ
 
แม็ก
 
ชอ-301
 
93 3 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0956457735
 เรียนเมโทร  
 
2557
 
 
 
5510063
 
นาย ศราวุฒิ กันธะริน
 
บาย
 
ชอ-301
 
60 3 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0907501118
   
 
2557
 
 
 
5510064
 
นาย นฤนาท ธุระเสน
 
เบ้น
 
ชอ-301
 
4 5 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0803216337
   
 
2557
 
 
 
5510070
 
นาย สหรัฐ สิงห์ลอ
 
เจมส์
 
ชอ-301
 
168/2 6 ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0854969490
   
 
2557
 
 
 
5510075
 
นาย ธิชากรณ์ ตานัน
 
ไอซ์
 
ชอ-301
 
103 4 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 
0876616429
   
 
2557
 
 
 
5510079
 
นาย กิตติชัย สุรินทร์
 
ต้น
 
ชอ-301
 
139/1 7 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829347210
   
 
2557
 
 
 
5510087
 
นาย เกียรติพงษ์ นิยมกิจ
 
ฟลุ๊ค
 
ชอ-301
 
72 5 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0959573712
   
 
2557
 
 
 
5510104
 
นาย ธงชัย ชัยเลื่อน
 
เน็ต
 
ชอ-301
 
47 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0946168264
   
 
2557
 
 
 
5510109
 
นาย สัประยุทธ มณธินา
 
เคนโด้
 
ชอ-301
 
17 3 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0848655795
   
 
2557
 
 
 
5510037
 
นางสาว กมลชนก สิงห์โต
 
แพน
 
ชอ-302
 
167/1 10 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0881413348
   
 
2557
 
 
 
5510084
 
นาย ณัฐวัฒน์ ก้อนคำ
 
ไทค์
 
ชอ-302
 
2/1 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0938301424
   
 
2557
 
 
 
5510120
 
นาย อธิวัฒน์ ธรรมปัญญา
 
ช้าง
 
ชอ-302
 
226 4 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0904636218
   
 
2557
 
 
 
5510122
 
นาย ภูธนิศร์สิทธิ จุยคำวงศ์
 
ฟลุ๊คกี้
 
ชอ-302
 
106 3 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0927710377
   
 
2557
 
 
 
5510127
 
นางสาว ณฐพัชร์ สุกใส
 
โย
 
ชอ-302
 
67 8 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0866584337
   
 
2557
 
 
 
5510129
 
นางสาว เกศริน สินสุรินทร์
 
น้ำ
 
ชอ-302
 
3 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0932707034
   
 
2557
 
 
 
5510130
 
นาย วรวุฒิ เป็งคำ
 
เบ้น
 
ชอ-302
 
99/1 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841718058
   
 
2557
 
 
 
5510134
 
นางสาว กฤติมา แสงจันทร์
 
เหมียว
 
ชอ-302
 
69/1 5 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0875799627
   
 
2557
 
 
 
5510170
 
นาย อนิรุจน์ แสนสุภา
 
บอล
 
ชอ-302
 
117 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0801237466
   
 
2557
 
 
 
5510173
 
นาย นนทพัทธ์ สุดใจ
 
อ๊อฟ
 
ชอ-302
 
110/4 2 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0834775636
   
 
2557
 
 
 
5510176
 
นางสาว โสภิดา สุขทองสา
 
โอปอ
 
ชอ-302
 
142 2 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0845049846
   
 
2557
 
 
 
5510152
 
นางสาว ทิพย์วรินทร์ เรือนใจ
 
เฟิน
 
สถ-201
 
58/1 2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0917916068
   
 
2557
 
 
 
5510180
 
นาย ทิวากร เรือนมนต์
 
พูพิง
 
สถ-201
 
35 9 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0904347377
   
 
2557
 
 
 
5510002
 
นาย วุฒิชัย แก้วบุญเรือง
 
บอย
 
สถ-301
 
125/2 9 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50300
 
0896508345
   
 
2557
 
 
 
5510008
 
นาย นิรนนท์ จำเนียรหล้า
 
แบ้งค์
 
สถ-301
 
302 5 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0957788763
   
 
2557
 
w-rooney12@hotmail.com
 
 
5510010
 
นาย ระวีโรจน์ ปั๋นคำ
 
แบ้งค์
 
สถ-301
 
65 7 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0832050133
   
 
2557
 
 
 
5510029
 
นาย ภาณุวัฒน์ เทพา
 
เคน
 
สถ-301
 
66 8 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0842235772
   
 
2557
 
 
 
5510033
 
นาย อัฐพล สมภักดี
 
ดรีม
 
สถ-301
 
209 1 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0846131773
   
 
2557
 
 
 
5510073
 
นางสาว นภาพร จันทร์นิมิตร
 
ฝน
 
สถ-301
 
185 4 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0820369005
   
 
2557
 
 
 
5510116
 
นางสาว อรทัย ไชยวงศ์
 
ครีม
 
สถ-301
 
41/2 1 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0868231496
   
 
2557
 
 
 
5510128
 
นางสาว ณัฐริกา อุ้มหอบ
 
แบม
 
สถ-301
 
58/7 - ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0857174713
   
 
2557
 
 
 
5510147
 
นาย รัฐกานต์ ดวงเด่น
 
ดิว
 
สถ-301
 
33 6 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0841545175
   
 
2557
 
 
 
5620020
 
นาย ชัชวาล สันติดี
 
แบงค์
 
IT-501
 
19/3 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0829208634
   
 
2557
 
 
 
5620025
 
นาย ณัฐกานต์ ศิริวรรณา
 
ป๊อบ
 
IT-501
 
47/1 4 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0813669315
   
 
2557
 
 
 
5620056
 
นางสาว วลัยลักษณ์ ศิริกุล
 
ลูกเกด
 
IT-501
 
23 1 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0826207874
   
 
2557
 
 
 
5620058
 
นางสาว หฤทัย โภชะนะ
 
มายด์
 
IT-501
 
101/1 6 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0857183861
   
 
2557
 
 
 
5620065
 
นาย จอม จะที
 
จอม
 
IT-501
 
กัณฐิกาอพา พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0861114698
   
 
2557
 
 
 
5620087
 
นาย มงคล อินทรสุข
 
โด่ง
 
IT-501
 
152/1 2 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0801355302
   
 
2557
 
 
 
5620088
 
นาย ศกัญญ์ณภัทธ์ ประเสริฐ
 
ดิฟ
 
IT-501
 
79 2 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0840459534
   
 
2557
 
 
 
5620089
 
นางสาว ลลนา เอกวงศานนท์
 
นุ๊ก
 
IT-501
 
150 ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0882667522
   
 
2557
 
 
 
5620001
 
นาย ธีรพงษ์ ชัยนา
 
บาสเลย์
 
ชย-501
 
58 1 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0882524366
 551  
 
2557
 
 
 
5620002
 
นาย จตุพงศ์ แสนปุ๋ย
 
เจนต์
 
ชย-501
 
19/2 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0820304663
   
 
2557
 
 
 
5620003
 
นาย พิวัฒน์ ไชยสถาน
 
หนุ่ม
 
ชย-501
 
50/6 - ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0816734401
   
 
2557
 
sexy_and_smoking@hotmail.co.th
 
 
5620004
 
นาย โสภณ ปัญญาคำ
 
อาม
 
ชย-501
 
51/7 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0832061279
   
 
2557
 
 
 
5620005
 
นาย พินิต ตาคำ
 
ยอด
 
ชย-501
 
51 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0839428617
   
 
2557
 
 
 
5620006
 
นาย ไวยวิทย์ ทิพย์ศักดิ์
 
แซก
 
ชย-501
 
78 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0829305203
   
 
2557
 
 
 
5620007
 
นาย อนุภาพ พินุวงค์
 
อาท
 
ชย-501
 
59/4 5 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50300
 
0845025981
   
 
2557
 
 
 
5620008
 
นาย ธีรพงค์ ต๋าฝั้น
 
บอล
 
ชย-501
 
52/1 - ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0903469804
   
 
2557
 
 
 
5620009
 
นาย นรินทร์ ศรีบัว
 
ดรีม
 
ชย-501
 
151/2 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0843688015
   
 
2557
 
 
 
5620011
 
นาย อนุกูล แสงตุ้ย
 
เบียร์
 
ชย-501
 
145/1 7 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0814691923
   
 
2557
 
 
 
5620012
 
นาย ทศพร เสือโต
 
แบงค์
 
ชย-501
 
55 5 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0840403756
   
 
2557
 
 
 
5620014
 
นาย สุรชัย กานต์นลิน
 
ที
 
ชย-501
 
51 9 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0907602610
   
 
2557
 
 
 
5620015
 
นาย ยุรนันท์ กาญจนรัตน์
 
แซ้งค์
 
ชย-501
 
57 6 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0826115035
   
 
2557
 
 
 
5620016
 
นาย ณัฐวัตร ปัญญา
 
ฟิวส์
 
ชย-501
 
159/12 5 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 51000
 
0840458845
   
 
2557
 
 
 
5620018
 
นาย พีรพล สุรินทร์
 
ไอซ์
 
ชย-501
 
96/1 1 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
   
 
2557
 
 
 
5620019
 
นาย เสรี มณีเกี๋ยง
 
มด
 
ชย-501
 
39/1 5 ขี้เหล้ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0802002268
   
 
2557
 
 
 
5620023
 
นาย พิมาน เมฆอิ่ม
 
เกียง
 
ชย-501
 
7 4 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0846085473
   
 
2557
 
 
 
5620031
 
นาย ณัฐพล จันต๊ะนาเขต
 
เบน
 
ชย-501
 
107 2 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0838679573
 005 หมู่ 2 ต.แม่ส่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ( ค่ายขุนเณร รบพิเศษ 5 )  
ทหาร
 
2557
 
 
 
5620047
 
นาย ประเสริฐ ฐิตารีย์เวโรจน์
 
เต้ย
 
ชย-501
 
231/4 13 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0848042866
   
 
2557
 
 
 
5620048
 
นาย ณัฐกานต์ โสดา
 
ปั่น
 
ชย-501
 
120 8 แม่แผกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0826149557
   
 
2557
 
 
 
5620050
 
นาย ธนาวัต ภูมิผักแว่น
 
กอล์ฟ
 
ชย-501
 
20 12 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861837715
   
 
2557
 
 
 
5620059
 
นาย จิระชาติ พึ่งพินิจ
 
เอ้
 
ชย-501
 
622 14 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0855286160
   
 
2557
 
 
 
5620060
 
นาย วิษณุ ตันสุหัส
 
เฟรม
 
ชย-501
 
153 5 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120
 
0820365518
   
 
2557
 
 
 
5620062
 
นาย สุวรรณ เตชะเลิศพนา
 
เฉิน
 
ชย-501
 
36 7 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0907586371
   
 
2557
 
 
 
5620063
 
นาย อนุพล ใจเมือง
 
ดรีม
 
ชย-501
 
97 14 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0807908362
   
 
2557
 
 
 
5620066
 
นาย อุทัย เหลาไผ่
 
โอ
 
ชย-501
 
57/2 - ช้านคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0833810018
   
 
2557
 
 
 
5620067
 
นาย วุฒิกร หน่อเรือง
 
วุฒิ
 
ชย-501
 
31/2 7 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0873010615
   
 
2557
 
 
 
5620068
 
นาย พงษ์สิทธิ์ แสนหลวงคำ
 
บี้
 
ชย-501
 
90 10 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
0907614528
   
 
2557
 
 
 
5620069
 
นาย ศศิพงศ์ จี้ปวก
 
แฟรงค์
 
ชย-501
 
42/2 4 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
 
0820275691
   
 
2557
 
 
 
5620070
 
นาย เอกพงษ์ ไวสิทธิ
 
ดิว
 
ชย-501
 
4/1 2 บ้านแป้น เมือง ลำพูน 51000
 
0841758514
   
 
2557
 
 
 
5620071
 
นาย เติมศักดิ์ บานใบ
 
ไมโล
 
ชย-501
 
470 1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0851072797
   
 
2557
 
 
 
5620073
 
นาย อนุชา ตุ้ยแก้ว
 
ตี๋
 
ชย-501
 
156 6 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
0839441265
   
 
2557
 
 
 
5620074
 
นาย ศิริชัย อุ่นมา
 
แบงค์
 
ชย-501
 
150/1 8 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829320593
   
 
2557
 
 
 
5620075
 
นาย กฤษณ กาสี
 
กัน
 
ชย-501
 
83 3 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
0826147841
   
 
2557
 
 
 
5620076
 
นาย นิกร มีคำ
 
บิว
 
ชย-501
 
12 11 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0829022376
   
 
2557
 
 
 
5620077
 
นาย ธนวัฒน์ เยือกเย็น
 
ต๋อม
 
ชย-501
 
5/1 7 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0834748147
   
 
2557
 
 
 
5620079
 
นาย นเรศ ไชยสุ
 
ต้อง
 
ชย-501
 
96 17 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0826979625
   
 
2557
 
 
 
5620080
 
นาย สานิตย์ แสนใจ
 
บิน
 
ชย-501
 
64 9 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0806788300
   
 
2557
 
 
 
5620081
 
นาย สถาปัตย์ สมศรี
 
แซม
 
ชย-501
 
91 4 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0858651549
   
 
2557
 
 
 
5620083
 
นาย วิชัย เพชรชยานันท์
 
วิทย์
 
ชย-501
 
11/3 ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0800318419
   
 
2557
 
 
 
5620090
 
นาย นิพัทธ์ สละม่วง
 
นุ
 
ชย-501
 
63/2 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0834729731
   
 
2557
 
 
 
5620093
 
นาย วรัญญู ขาตา
 
แน็ค
 
ชย-501
 
147 5 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0849870164
   
 
2557
 
nakaun@hotmail.com
 
 
5620026
 
นาย สรศักดิ์ มหาวงษ์
 
ซันเดย์
 
ชอ-501
 
34/6 2 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0867316787
   
 
2557
 
 
 
5620042
 
นาย พิชัยยุทธ สมปาน
 
แบงก์
 
ชอ-501
 
40 2 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0917123302
   
 
2557
 
phichaiyutt@gmail.com
 
 
5620043
 
นาย ยุพราช แสงท้าว
 
ยุ
 
ชอ-501
 
100 8 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0933186784
   
 
2557
 
 
 
5620084
 
นาย บรรหาร วิจิตรดำรงชัย
 
โจโจ้
 
ชอ-501
 
120/1 5 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 51110
 
0913013088
   
 
2557
 
 
 
5620013
 
นาย อนุชา มงคล
 
บาส
 
ทค-501
 
153 8 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0840404642
   
 
2557
 
 
 
5620021
 
นาย ณัฐชนนท์ ไชย์ทอน
 
โดนัท
 
ทค-501
 
3/2 1 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0826184793
   
 
2557
 
 
 
5620022
 
นาย อานนท์ แก้วสัน
 
แฟร้งค์
 
ทค-501
 
36 7 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0913086078
   
 
2557
 
 
 
5620024
 
นาย วชิระ โสทะ
 
บาส
 
ทค-501
 
67/4 - ช้างคลาน สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
098389811
 โรงแรมลานนาพาเลซ2004  
ช่าง
 
2557
 
 
 
5620027
 
นาย กฤษณพงษ์ ปันศีล
 
โอ
 
ทค-501
 
1/8 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0907525610
   
 
2557
 
 
 
5620028
 
นาย อรรถวุฒิ ทาคำแปง
 
เบส
 
ทค-501
 
35/2 11 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0866219296
   
 
2557
 
 
 
5620030
 
นาย สามารถ สุวรรณ์
 
ณัฐ
 
ทค-501
 
45/7 ซ.2 ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0832074517
   
 
2557
 
 
 
5620032
 
นาย ฤทธิพร หอมอาจ
 
ริท
 
ทค-501
 
44/1 7 สารภี สารภี เชียงใหม่ 50190
 
   
 
2557
 
ritclubza_01@hotmail.com
 
 
5620034
 
นาย วาริน ทำการดี
 
เจมส์
 
ทค-501
 
108 2 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0913018319
   
 
2557
 
 
 
5620044
 
นาย ภาณุพล เลาว่าง
 
บอนด์
 
ทค-501
 
168/4 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0810276155
   
 
2557
 
 
 
5620045
 
นาย บุญประสิทธิ์ อินทรัตน์
 
ฟาน
 
ทค-501
 
20 หายยา เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0823915881
   
 
2557
 
 
 
5620046
 
นาย ชลวิทย์ บุญเจริญ
 
ทาม
 
ทค-501
 
38/1 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0840425045
   
 
2557
 
 
 
5620054
 
นาย วรายุทธ ใจชมชื่น
 
บอม
 
ทค-501
 
301/1 7 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0857183861
   
 
2557
 
 
 
5620057
 
นาย วาสุกรี ไชยชนะ
 
ปอนด์
 
ทค-501
 
152/17 13 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0979679007
 Advice เชียงดาว  
พนักงานขาย
 
2557
 
 
 
5620061
 
นางสาว พิชญา มะโนเมือง
 
บ๊วย
 
ทค-501
 
151 - ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0845221070
   
 
2557
 
 
 
5620095
 
นาย ธีรวีนท์ ถาใจ
 
สตางค์
 
ทค-501
 
2/1 10 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130
 
0908939970
   
 
2557
 
 
 
5620035
 
นางสาว วิชชุดา บัวรัตน์
 
มิ้น
 
สถ-501
 
191/3 2 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0826980294
   
 
2557
 
 
 
5620036
 
นางสาว สุตาภัทธ บัวรมย์
 
เดียร์
 
สถ-501
 
192 3 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0848855292
   
 
2557
 
 
 
5620037
 
นางสาว วราธิป ปัญญาแก้ว
 
แนน
 
สถ-501
 
42/2 8 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0834809982
   
 
2557
 
 
 
5620038
 
นางสาว ไตรพนา ทิศใจ
 
แป้ง
 
สถ-501
 
48/1 11 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0849497259
   
 
2557
 
 
 
5620039
 
นางสาว ณัฐนันท์ ปัญโย
 
แนน
 
สถ-501
 
31/20 - วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0846879551
   
 
2557
 
 
 
5620040
 
นาย กิติวัฒน์ พาจรทิศ
 
โหน่ง
 
สถ-501
 
9/1 4 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0891921069
   
 
2557
 
 
 
5620041
 
นางสาว สุทธิดา เรือนคำหน้อย
 
นุ๊ก
 
สถ-501
 
15 9 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0841712556
   
 
2557
 
 
 
5620051
 
นาย ณัฐพร รอบรู้
 
เบนซ์
 
สถ-501
 
179/2 4 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
   
 
2557
 
 
 
5620052
 
นาย กฤษณพงศ์ นวลติ๊บ
 
น๊อต
 
สถ-501
 
90/22 6 หนอป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0804934508
   
 
2557
 
 
 
5620053
 
นาย ธิเบต อินทรพิทักษ์
 
เต้ย
 
สถ-501
 
10 7 แม่แฝก ัสันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0932809243
   
 
2557
 
 
 
5620092
 
นางสาว สิริกรณ์ กาวาท
 
นุ๊ก
 
สถ-501
 
16/1 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0834738636
   
 
2557
 
 
 
5630002
 
นาย พิชิต ปัญญาธีรเลิศ
 
ชิต
 
ชย-511
 
31/1 3 ป่าเป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
 
0808574379
 31/1 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  
 
2557
 
 
 
5630007
 
นาย ลีณุวัฒน์ สารภักดิ์
 
วัฒน์
 
ชย-511
 
162 5 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 52140
 
0931628330
   
 
2557
 
 
 
5630011
 
นาย ณัฐกร มีกุล
 
เนม
 
ชย-511
 
150/1 8 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0866544352
   
 
2557
 
 
 
5630012
 
นาย วิบูลย์ ฌานอาวุธ
 
โวม
 
ชย-511
 
100 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0862670669
   
 
2557
 
 
 
5630015
 
นาย เฉลิม แยะซอกู่
 
แจ็ค
 
ชย-511
 
326 1 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0904676312
   
 
2557
 
 
 
5630016
 
นาย วรายุทธ กาวิระ
 
มอส
 
ชย-511
 
25/1 2 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
0861170721
   
 
2557
 
 
 
5630018
 
นาย กันตพงษ์ กันทา
 
กัน
 
ชย-511
 
130 2 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
0916317939
   
 
2557
 
 
 
5630019
 
นาย กฤษณะ หมั้นขัน
 
เป้
 
ชย-511
 
127 5 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 52140
 
0811688824
   
 
2557
 
 
 
5630023
 
นาย กล้าณรงค์ สิทธิตัน
 
เก่ง
 
ชย-511
 
97/3 8 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0855998536
   
 
2557
 
 
 
5630010
 
นาย เฉลิมชัย แดงดง
 
อ้น
 
ชอ-511
 
111 2 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
0878015618
   
 
2557
 
 
 
5630014
 
นาย วัฒนา ปันจันทร์
 
ดำ
 
ชอ-511
 
14 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0863463091
   
 
2557
 
 
 
5630004
 
นาย ทนงศักดิ์ ปันติ๊บ
 
ป๊อก
 
สถ-511
 
34 1 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 
0828976969
   
 
2557
 
 

จำนวนที่ค้นหา พบทั้งหมด 157 คน