รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเล่น
ชั้นเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน/ที่กำลังศึกษา
คณะ/ตำแหน่ง
รุ่น
อีเมล์
แก้ไข
 
5310005
 
นาย ศตวรรษ ธิปา
 
เบ็นซ์
 
ชย-301
 
38/36 1 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0841500310
   
 
2555
 
 
 
5310008
 
นาย พีรชา กุณามณี
 
พี
 
ชย-301
 
100/2 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0826149569
   
 
2555
 
 
 
5310012
 
นาย ไพศาล วงษาฝั้น
 
เบ็น
 
ชย-301
 
58/1 1 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0820320354
   
 
2555
 
 
 
5310013
 
นาย ธีรพงษ์ ชัยนา
 
บาสเล่ย์
 
ชย-301
 
58 1 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0815310838
   
 
2555
 
 
 
5310016
 
นาย พีรพล สุรินทร์
 
ไอซ์
 
ชย-301
 
60 1 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50180
 
0834809081
   
 
2555
 
 
 
5310021
 
นาย สุรภัทร์ นพคุณ
 
จ๊าด
 
ชย-301
 
133/5 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0850396473
   
 
2555
 
 
 
5310024
 
นาย ณัฐวุฒิ ดอนแก้ว
 
วุฒิ
 
ชย-301
 
37 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0648436271
   
 
2555
 
 
 
5310028
 
นาย โสภณ ปัญญาคำ
 
อาม
 
ชย-301
 
51/7 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0832061279
   
 
2555
 
 
 
5310029
 
นาย ธนาวัต ภูมิผักแว่น
 
กอล์ฟ
 
ชย-301
 
20 12 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0832078907
   
 
2555
 
 
 
5310031
 
นาย ศิริชัย อุ่นมา
 
แบงค์
 
ชย-301
 
150/1 8 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841753402
   
 
2555
 
 
 
5310034
 
นาย อนุกูล แสงตุ้ย
 
เบียร์
 
ชย-301
 
145/1 7 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0814691923
   
 
2555
 
 
 
5310042
 
นาย ยุรนันท์ กาญจนรัตน์
 
แซงค์
 
ชย-301
 
57 6 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0826115035
   
 
2555
 
 
 
5310043
 
นาย ไวยวิทย์ ทิพย์ศักดิ์
 
แซก
 
ชย-301
 
78 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0829305203
   
 
2555
 
 
 
5310045
 
นาย พินิต ตาคำ
 
ยอด
 
ชย-301
 
51 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0839428617
   
 
2555
 
 
 
5310047
 
นาย อานุภาพ พินุวงค์
 
อาท
 
ชย-301
 
59/4 5 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0837687863
   
 
2555
 
 
 
5310052
 
นาย พิวัฒน์ ไชยสถาน
 
หนุ่ม
 
ชย-301
 
78 9 ช้างคลาน จุน พะเยา 56150
 
0816734401
   
 
2555
 
 
 
5310057
 
นาย ประเสริฐ ฐิตารีย์เวโรจน์
 
เต้ย
 
ชย-301
 
231/4 13 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0806762548
   
 
2555
 
 
 
5310061
 
นาย เสรี มณีเกี๋ยง
 
มด
 
ชย-301
 
39/1 5 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0867289906
   
 
2555
 
 
 
5310067
 
นาย อภิวัฒน์ รังแก้ว
 
เต้
 
ชย-301
 
26/3 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0848083450
   
 
2555
 
 
 
5310072
 
นาย พจนารถ กุณณาเลย
 
ก๊อตซี่
 
ชย-301
 
17/1 11 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0818850113
   
 
2555
 
 
 
5310074
 
นาย สุวรรณ เตชะเลิศพนา
 
หวัง
 
ชย-301
 
36 7 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0833247304
   
 
2555
 
 
 
5310075
 
นาย จตุพงศ์ แสนปุ๋ย
 
จตุพงศ์
 
ชย-301
 
19/2 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0820304663
   
 
2555
 
 
 
5310116
 
นาย พิมาน เมฆอิ่ม
 
เกียง
 
ชย-301
 
7 ซ.4ก ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0834747284
   
 
2555
 
 
 
5310254
 
นาย นิพัทธ์ สละม่วง
 
นุ
 
ชย-301
 
63/2 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0834729731
   
 
2555
 
 
 
5410248
 
นาย ธนวันต์ เย็นปัญญา
 
น๊อตโตะ
 
ชย-301
 
28 3 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0861162034
   
 
2555
 
 
 
5310083
 
นาย นรินทร์ ศรีบัว
 
ครีม
 
ชย-302
 
151/2 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0857217347
   
 
2555
 
 
 
5310085
 
นาย จิระชาติ พึ่งพินิจ
 
เอ้
 
ชย-302
 
622 14 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0855286160
   
 
2555
 
 
 
5310092
 
นาย ธีรพงค์ ต๋าฝั้น
 
บอล
 
ชย-302
 
52/1 ซ.9 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0813871077
   
 
2555
 
 
 
5310095
 
นาย ทศพร เสือโต
 
แบงค์
 
ชย-302
 
55 5 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0840403756
   
 
2555
 
werwer_werwer@hotmail.com
 
 
5310096
 
นาย ณัฐวัตร ปัญญา
 
ฟิวส์
 
ชย-302
 
4 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0897569256,08050140225
   
 
2555
 
 
 
5310102
 
นาย บดินทร์ ใจมา
 
นิว
 
ชย-302
 
123/2 14 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0871756096
   
 
2555
 
 
 
5310109
 
นาย เจตน์ณรงค์ รอดภักดี
 
เจต
 
ชย-302
 
22 9 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0821981216
   
 
2555
 
 
 
5310111
 
นาย สุรชัย กานต์นลิน
 
ที
 
ชย-302
 
51 9 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0806717881
   
 
2555
 
 
 
5310123
 
นาย ณัฐพล ขันทอง
 
บอย
 
ชย-302
 
170 9 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0898549294
   
 
2555
 
 
 
5310124
 
นาย ณัฐพล จันต๊ะนาเขต
 
เบน
 
ชย-302
 
107 2 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0850361339
   
 
2555
 
 
 
5310125
 
นาย อนุสร โพธิราช
 
กัน
 
ชย-302
 
45/10 ซ.2 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0833189804
   
 
2555
 
 
 
5310130
 
นาย วัชรการ พรประสาท
 
บิ๊ก
 
ชย-302
 
40/1 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0819503778
   
 
2555
 
 
 
5310134
 
นาย พัฒน์พงศ์ พวงจำปา
 
แม็ค
 
ชย-302
 
24/2 5 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0867298814
   
 
2555
 
 
 
5310150
 
นาย วรากร สมแก้ว
 
อาร์ม
 
ชย-302
 
61/2 6 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0810257886
   
 
2555
 
 
 
5310155
 
นาย ธนัตถ์ ห้วยหงษ์ทอง
 
นัตถ์
 
ชย-302
 
24 1 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0814723622
   
 
2555
 
 
 
5310158
 
นาย กฤต ศรีสุก
 
ต้น
 
ชย-302
 
200/2 3 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0843681545
   
 
2555
 
 
 
5310165
 
นาย หน่อคำ ลุงคำ
 
คำ
 
ชย-302
 
110/3 3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0829019002;0879951289
   
 
2555
 
 
 
5310185
 
นาย เติมศักดิ์ บานใบ
 
ไมโล
 
ชย-302
 
470 1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0834810952
   
 
2555
 
 
 
5310191
 
นาย ภานุวัฒน์ แสนขัติ
 
ติ๊ก
 
ชย-302
 
3/14 - ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0848088492
   
 
2555
 
 
 
5310202
 
นาย ณัฐกานต์ โสดา
 
ปั่น
 
ชย-302
 
120 8 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0884323009
   
 
2555
 
 
 
5310206
 
นาย ชลิตพล ปัญญาคม
 
พล
 
ชย-302
 
50/1 ซ.2 8 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0848098485
   
 
2555
 
 
 
5310213
 
นาย วิวัฒน์ สิงห์คะราช
 
เล็ก
 
ชย-302
 
89/1 9 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0839402450
   
 
2555
 
 
 
5310236
 
นาย อภิชัย พรมคำ
 
เป้
 
ชย-302
 
4/7 ซ.3 - ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0861807756
   
 
2555
 
 
 
5310240
 
นาย สถาปัตย์ สมศรี
 
แซม
 
ชย-302
 
91 4 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0858651549
   
 
2555
 
 
 
5310006
 
นาย วาสุกรี ไชยชนะ
 
ปังปอนด์
 
ชอ-301
 
56/1 5 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0898539845
   
 
2555
 
 
 
5310014
 
นาย บุญประสิทธิ์ อินทรัตน์
 
ฟาน
 
ชอ-301
 
20 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0850291072
   
 
2555
 
 
 
5310018
 
นาย กฤษณพงษ์ ปันศีล
 
โอ
 
ชอ-301
 
1000/793 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0871736621
   
 
2555
 
 
 
5310019
 
นาย อัตพล แซ่ย่าง
 
เนส
 
ชอ-301
 
176/1 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0892623926
   
 
2555
 
 
 
5310020
 
นาย ภาณุพล เลาว่าง
 
บอนด์
 
ชอ-301
 
168/4 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
089-9988997,0810276155
   
 
2555
 
 
 
5310030
 
นาย ชัชวาล สันติดี
 
แบงค์
 
ชอ-301
 
19/3 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0895447495
   
 
2555
 
 
 
5310032
 
นาย วชิระ โสทะ
 
บาส
 
ชอ-301
 
8/1 5 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
 
0835235274
   
 
2555
 
 
 
5310046
 
นาย อนุชา มงคล
 
บาส
 
ชอ-301
 
153 8 หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0848033846
   
 
2555
 
 
 
5310055
 
นาย ปรีชาพงศ์ ดูใจ
 
ใหม่
 
ชอ-301
 
244/1 1 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0817645515
   
 
2555
 
 
 
5310058
 
นาย โยธิน มูลจันทร์
 
นิล
 
ชอ-301
 
74/1 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50130
 
0861180088
   
 
2555
 
 
 
5310059
 
นาย จอม จะที
 
จอม
 
ชอ-301
 
28/ช 7 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0810243118
   
 
2555
 
 
 
5310066
 
นาย ศรัณย์ นันตี
 
แชมป์
 
ชอ-301
 
238 6 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0884344380
   
 
2555
 
 
 
5310068
 
นาย ณัฐชนนท์ ไชย์ทอน
 
นัท
 
ชอ-301
 
3/2 1 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0813870065
   
 
2555
 
 
 
5310076
 
นาย พิชัยยุทธ สมปาน
 
แบงค์
 
ชอ-301
 
40 2 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0917123302
   
 
2555
 
phichaiyutt@gmail.com
 
 
5310077
 
นาย ทศพล สุวรรณ
 
ขวัญ
 
ชอ-301
 
152 4 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0869234417
   
 
2555
 
 
 
5310078
 
นาย ยุพราช แสงท้าว
 
บอย
 
ชอ-301
 
100 8 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0828910745
   
 
2555
 
 
 
5310082
 
นาย สรศักดิ์ มหาวงษ์
 
เดย์
 
ชอ-301
 
34/6 2 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0808593407
   
 
2555
 
 
 
5310089
 
นาย ภูวดล สุวัฒนคุปต์
 
ไปร์
 
ชอ-301
 
282 9 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0847399224
   
 
2555
 
 
 
5310100
 
นาย ณัฐวุฒิ ทวีคูณ
 
โอ๊ต
 
ชอ-301
 
50/4 7 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0846151345
   
 
2555
 
 
 
5310112
 
นาย ธีระพันธ์ ปัญราชมิตร
 
เพชร
 
ชอ-301
 
103/7 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0820327088
   
 
2555
 
 
 
5310113
 
นาย อรรถวุฒิ ทาคำแปง
 
เบส
 
ชอ-301
 
35/2 11 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0804958971
   
 
2555
 
 
 
5310115
 
นาย สามารถ สุวรรณ์
 
ณัฐ
 
ชอ-301
 
45/7 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0834816930
   
 
2555
 
 
 
5310120
 
นาย วาริน ทำการดี
 
เจมส์
 
ชอ-301
 
108 2 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0894324869
   
 
2555
 
 
 
5310133
 
นาย บุญญฤทธิ์ หล้าดี
 
แจม
 
ชอ-301
 
15 5 สองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0841709674
   
 
2555
 
 
 
5310157
 
นาย เจษฎากร แสงตึง
 
น๊อต
 
ชอ-301
 
91/6 6 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0806737947
   
 
2555
 
 
 
5310186
 
นาย อานนท์ แก้วสัน
 
แฟรงค์
 
ชอ-301
 
36 ซ.2 7 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0895555152
   
 
2555
 
 
 
5310187
 
นาย นวพงค์ ปั๋นคำ
 
ฟ้าง
 
ชอ-301
 
5/3 5 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0800420204
   
 
2555
 
 
 
5310235
 
นาย ฤทธิพร หอมอาจ
 
ฤทธิ์
 
ชอ-301
 
44/1 7 สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0826922481
   
 
2555
 
 
 
5310238
 
นาย ณัฐกานต์ ศิริวรรณา
 
ป๊อบ
 
ชอ-301
 
47/1 ซ.7 4 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0899509308
   
 
2555
 
 
 
5310056
 
นางสาว ออย อินทรเทพ
 
เกต
 
ชอ-302
 
154 11 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0838686346
   
 
2555
 
 
 
5310097
 
นางสาว เจนจิรา เรือนคำ
 
เจน
 
ชอ-302
 
102/1 5 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0856180536
   
 
2555
 
 
 
5310110
 
นางสาว เหมือนฝัน พงค์กองเงิน
 
ปราย
 
ชอ-302
 
178 2 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0897009082
   
 
2555
 
 
 
5310135
 
นาย กัมพล ปัญญามงคล
 
ปอนด์
 
ชอ-302
 
69/3 3 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0848031490
   
 
2555
 
 
 
5310136
 
นาย ศุภฤทธิ์ ปฐมวงศ์ฟ้างาม
 
บอล
 
ชอ-302
 
373 3 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0866570501
   
 
2555
 
 
 
5310137
 
นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์หอม
 
ปาร์ม
 
ชอ-302
 
3/1 7 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0810207991
   
 
2555
 
 
 
5310159
 
นาย ชลวิทย์ บุญเจริญ
 
ทาม
 
ชอ-302
 
38/1 ซ.17 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0898350340
   
 
2555
 
 
 
5310162
 
นาย ธีรพงศ์ แก้วกัน
 
เบียร์
 
ชอ-302
 
55/6 14 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0809388069
   
ขายผัก
 
2555
 
 
 
5310175
 
นาย พงศกร เตปิน
 
พี
 
ชอ-302
 
163/4 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0817657374
   
 
2555
 
 
 
5310177
 
นาย วรายุทร ใจชมชื่น
 
บอม
 
ชอ-302
 
301/1 7 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
086-1963889,08-29344943
   
 
2555
 
 
 
5310179
 
นาย รัตพงษ์ คำฟูพิวงค์
 
บัส
 
ชอ-302
 
5/3 3 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0856180485
   
 
2555
 
 
 
5310180
 
นาย รพีพัฒน์ ดอกจันทร์
 
โอ๊ด
 
ชอ-302
 
53/60 53/60 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0869166169
   
 
2555
 
rapeepatdokchan@gmail.com
 
 
5310183
 
นาย ธนวุฒิ แก้วมณี
 
เดียร์
 
ชอ-302
 
59/4 ซ.2 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0832022815
   
 
2555
 
 
 
5310184
 
นางสาว พิชญา มะโนเมือง
 
บ๊วย
 
ชอ-302
 
151 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0819927560
   
 
2555
 
 
 
5310203
 
นางสาว ณิชธิกานต์ จอมแปง
 
เมย์
 
ชอ-302
 
72/2 10 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841517426
   
 
2555
 
 
 
5310207
 
นางสาว จิราภา ภูวรงค์กุล
 
เบน
 
ชอ-302
 
76/2 1 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0899540161
   
 
2555
 
 
 
5310215
 
นาย นนทวัฒน์ โพธิวงค์
 
นนท์
 
ชอ-302
 
9 2 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0816812618
   
 
2555
 
 
 
5310267
 
นาย สยัมภู หมี่เซอร์
 
ท๊อป
 
ชอ-302
 
333 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 
0899516309
   
 
2555
 
 
 
5410208
 
นาย ชัยยงค์เกียรติ แก้วคำมูล
 
แอร์
 
ชอ-302
 
67/1 3 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
0884347861
   
 
2555
 
 
 
5410249
 
นางสาว จิตรลดา ดวงจันทร์คำ
 
เจน
 
ชอ-302
 
83 3 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0896361277
   
 
2555
 
 
 
0000000
 
นาย ศุภวัฒน์ ก้อนแก้ว
 
แต้ง
 
สถ-301
 
140/1 ซ.16 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0837660372
   
 
2555
 
 
 
5310015
 
นาย ศุภวัฒน์ ก้อนแก้ว
 
แต้ง
 
สถ-301
 
140/1 ซ.16 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0837660372
   
 
2555
 
 
 
5310022
 
นางสาว วิชชุดา บัวรัตน์
 
มิ้นท์
 
สถ-301
 
191/3 2 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0839477899
   
 
2555
 
 
 
5310037
 
นางสาว ชุติกาญจน์ บุญธรรม
 
แนน
 
สถ-301
 
77 3 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0832019696;0805656556
   
 
2555
 
 
 
5310053
 
นางสาว สุทธิดา เรือนคำหน้อย
 
นุ๊ก
 
สถ-301
 
15 9 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0896319980
   
 
2555
 
 
 
5310064
 
นางสาว รัชดาพร สังเวียนวรรณ
 
แพท
 
สถ-301
 
269 ซ.1 2 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861828152
   
 
2555
 
 
 
5310073
 
นาย กฤษณพงค์ นวลติ๊บ
 
น๊อต
 
สถ-301
 
90/22 6 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0817964504
   
 
2555
 
 
 
5310101
 
นางสาว ณัฐนันท์ ปัญโย
 
แนน
 
สถ-301
 
31/1 ซ.3 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0890158506
   
 
2555
 
 
 
5310139
 
นางสาว จันทร์จิรา ติ๊บปละ
 
กิ๊ฟ
 
สถ-301
 
7 2 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
 
0871799256
   
 
2555
 
 
 
5310148
 
นาย ธิเบต อินทรพิทักษ์
 
เต้ย
 
สถ-301
 
10 7 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0871870843
   
 
2555
 
 
 
5310176
 
นาย ณัฐพร รอบรู้
 
เบนซ์
 
สถ-301
 
179/2 4 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0857094526
   
 
2555
 
 
 
5310188
 
นาย ณัฐพล ไชยคำหล้า
 
ณัฐ
 
สถ-301
 
16/1 7 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0884067495
   
 
2555
 
 
 
5310196
 
นางสาว สิริกรณ์ กาวาท
 
นุ้กนิก
 
สถ-301
 
16/1 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0843720449
   
 
2555
 
 
 
5310198
 
นางสาว ไตรพนา ทิศใจ
 
แป้ง
 
สถ-301
 
48/1 11 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0835791279
 นิมซี่เสง  
มัณฑนากร
 
2555
 
 
 
5310199
 
นางสาว วราธิป ปัญญาแก้ว
 
แนน
 
สถ-301
 
42/2 8 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0806733129
   
 
2555
 
 
 
5310259
 
นาย พงษ์ศร ล้านแปง
 
แดง
 
สถ-301
 
32/7 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0828901271
   
 
2555
 
 
 
5310263
 
นางสาว รัตนพร กอนจาย
 
จ๊ะเอ๋
 
สถ-301
 
173 7 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0841324702
   
 
2555
 
 
 
5510040
 
นาย กิติวัฒน์ พาจรทิศ
 
โหน่ง
 
สถ-301
 
9/1 4 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0891921069
   
 
2555
 
 
 
5420003
 
นาย ธงชัย ติอารีย์
 
นก
 
IT-501
 
11 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0896360346
   
 
2555
 
 
 
5420031
 
นาย ณัฐพงษ์ แสงใส
 
นัด
 
IT-501
 
114 2 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0858667465
   
 
2555
 
 
 
5420035
 
นาย วชิรวิชญ์ นารักษ์
 
บอย
 
IT-501
 
97 5 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
0808452675
   
 
2555
 
 
 
5420045
 
นาย อานันท์ สิติวรรณา
 
ต๋อง
 
IT-501
 
112 6 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140
 
0820325010
   
 
2555
 
 
 
5420046
 
นาย กฤษณะ วังคำฟู
 
แบงค์
 
IT-501
 
110 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0832043872
   
 
2555
 
 
 
5420053
 
นาย รัตนพงษ์ กันทะวงศ์
 
แม็ก
 
IT-501
 
59/2 12 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0826136398
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พนักงานบริการฝีมือ
 
2555
 
mackmarknun@hotmail.com
 
 
5420055
 
นางสาว ปารณีย์ อ้วนล้วน
 
ปอเปี๊ยะ
 
IT-501
 
22 12 ช่างเค็ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0831562207
   
 
2555
 
 
 
5420064
 
นางสาว อภิชญานันท์ ทองดี
 
เต้ย
 
IT-501
 
190/3 2 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0848072655
   
 
2555
 
 
 
5420075
 
นางสาว อรวรรณ เงินแก๊ง
 
จอย
 
IT-501
 
14 11 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
 
0895330680
   
 
2555
 
 
 
5420077
 
นาย อิทธิพล มหาสิงห์
 
โอ
 
IT-501
 
29/1 1 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
 
0823845699
   
 
2555
 
 
 
5420085
 
นางสาว อัจฉราพร มังสาสติ
 
ยุ้ย
 
IT-501
 
16 2 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0821934038
   
 
2555
 
 
 
5420086
 
นางสาว จรุวรรณ คำจีระ
 
ส้มโอ
 
IT-501
 
116/3 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0871755353
   
 
2555
 
 
 
5420089
 
นาย พิเชฐ แก้วมา
 
แบงค์
 
IT-501
 
15 1 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0896377137
   
 
2555
 
 
 
5320056
 
นาย ชัชวาลย์ คำสีสม
 
แจ๊ก
 
ชย-501
 
36 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0834741156
   
 
2555
 
 
 
5420005
 
นาย นิพนธ์ แรกบุตร
 
อั้น
 
ชย-501
 
8 16 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 
0843716176
   
 
2555
 
 
 
5420006
 
นาย ณรงค์ ละน้อย
 
ก๊อต
 
ชย-501
 
58 16 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310
 
0878032213
   
 
2555
 
 
 
5420007
 
นาย อนิรุธน์ แก้วชุม
 
กอล์ฟ
 
ชย-501
 
48 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0856928783
   
 
2555
 
 
 
5420009
 
นาย ทวีพันธุ์ อุ่นยาว
 
วี
 
ชย-501
 
127 1 ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
0870278806
   
 
2555
 
 
 
5420010
 
นาย อุทัย หมื่นมอย
 
อั๋น
 
ชย-501
 
42 7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0856588159
   
 
2555
 
 
 
5420011
 
นาย ณัฐพงษ์ ทิวรรณา
 
นิว
 
ชย-501
 
120 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0857163028
   
 
2555
 
 
 
5420014
 
นาย ธนากร แสนช่างไม้
 
แบงค์
 
ชย-501
 
141 1 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0828920887
   
 
2555
 
 
 
5420015
 
นาย พร้อมพงษ์ ถาใจยา
 
เอ็ม
 
ชย-501
 
84 1 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0831526803
   
 
2555
 
 
 
5420016
 
นาย พิพัฒน์ อินทะมูล
 
เบล
 
ชย-501
 
389 6 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0856241575
   
 
2555
 
 
 
5420017
 
นาย จักรวาล ทิพย์สม
 
ต้น
 
ชย-501
 
181 14 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0844531829
   
 
2555
 
 
 
5420023
 
นาย คมสันต์ ยี่เมา
 
เข้ม
 
ชย-501
 
33 1 ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
0895592904
   
 
2555
 
 
 
5420024
 
นาย ศราวุธ สุวรรณขอด
 
หยก
 
ชย-501
 
237 1 หนองล่อง เวียงหนองล่อง เชียงใหม่ 51120
 
0826186125
   
 
2555
 
 
 
5420025
 
นาย นพพล ตะเวที
 
เบิร์ด
 
ชย-501
 
40/2 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0844859929
   
 
2555
 
 
 
5420026
 
นาย ฉัตรดนัย สมนึก
 
เดย์
 
ชย-501
 
255/68 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0801238293
   
 
2555
 
 
 
5420027
 
นาย อาทิตย์ เกรียงไกรสโมสร
 
เต้
 
ชย-501
 
33 3 แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0857189838
   
 
2555
 
 
 
5420028
 
นาย อภิสิทธิ์ สนองนารถ
 
แบงค์
 
ชย-501
 
140/3 6 หนองป่าครั่ง เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0895547483
   
 
2555
 
 
 
5420029
 
นาย ธีระพงษ์ ธรรมสุโท
 
โอ
 
ชย-501
 
25/2 2 ป่าเมี้ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0817960118
   
 
2555
 
 
 
5420036
 
นาย ปัญญา มีแก้ว
 
กัส
 
ชย-501
 
64/4 3 บึงทับแรด ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
 
0846229661
   
 
2555
 
 
 
5420038
 
นาย เทพดำรงค์ กุลพิเนก
 
ตอย
 
ชย-501
 
68 12 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0819389530
   
 
2555
 
 
 
5420041
 
นาย กันตพล วิทยาธนากุล
 
พล
 
ชย-501
 
87 2 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
 
0861845381
   
 
2555
 
 
 
5420047
 
นาย จตุพน พิชวงค์
 
อาร์ม
 
ชย-501
 
274 1 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0892665081
   
 
2555
 
 
 
5420048
 
นาย นิกร ยานะนวล
 
ฝน
 
ชย-501
 
6 8 หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0869185991
   
 
2555
 
 
 
5420059
 
นาย เกียรติศักดิ์ พรหมเนตร
 
ณัฐ
 
ชย-501
 
34/4 หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0884051466
   
 
2555
 
 
 
5420061
 
นาย พิพรรธน์ ชัยขันธ์
 
เจ
 
ชย-501
 
67/1 2 หนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000
 
0819503485
   
 
2555
 
 
 
5420072
 
นาย กษิดิศ ปัญญาบาล
 
กอล์ฟ
 
ชย-501
 
75/1 - ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0897594987
   
 
2555
 
 
 
5420073
 
นาย อนันต์ บุญมาปะ
 
นัน
 
ชย-501
 
231 2 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0856531580
   
 
2555
 
 
 
5420074
 
นาย รณชัย เรือนคำ
 
รณ
 
ชย-501
 
148 1 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 
   
 
2555
 
 
 
5420079
 
นาย พีรวุฒิ แสงคำ
 
พี
 
ชย-501
 
543/409 - หนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50100
 
086574440
   
 
2555
 
 
 
5420080
 
นาย อาหื่อ แชพะกู่
 
อาหื่อ
 
ชย-501
 
49 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0801266221
   
 
2555
 
 
 
5420081
 
นาย วุฒิพงษ์ นวลศรี
 
บอล
 
ชย-501
 
120 5 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0810282544
   
 
2555
 
 
 
5420012
 
นาย วัชรินทร์ ใจแดง
 
อาท
 
ชอ-501
 
8 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0832075342
   
 
2555
 
 
 
5420033
 
นาย อนุวัตร สารรุน
 
ท๊อป
 
ชอ-501
 
299 3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0845029378
   
 
2555
 
 
 
5420037
 
นาย วิษณุ กุณา
 
ไม้
 
ชอ-501
 
14/7 8 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
 
0846178529
   
 
2555
 
 
 
5420056
 
นาย อุกฤษฎ์ อินสรรค์
 
อั้ม
 
ชอ-501
 
93 12 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0826287710
   
 
2555
 
 
 
5420060
 
นาย สันติสุข ยุรยาตร์
 
มาร์ค
 
ชอ-501
 
109 10 ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0884029398
   
 
2555
 
 
 
5420067
 
นาย เศรษฐวัฒน์ วรรณแก้ว
 
เจมส์
 
ชอ-501
 
118 1 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841767280
   
 
2555
 
 
 
5430034
 
นาย นที ศรีวิลัย
 
ป๊อบ
 
ชอ-511
 
186/1 5 ขุนคง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0867302359
   
 
2555
 
 
 
5430038
 
นาย วุฒิพงศ์ โปธายี่
 
อั้น
 
ชอ-511
 
100 5 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0849858854
   
 
2555
 
 
 
5420004
 
นาย สยาม ชัยวงค์
 
แก๊ท
 
ทค-501
 
29 11 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0846130562
   
 
2555
 
 
 
5420008
 
นาย พิเชษฐ์ มูลปานันท์
 
อาร์ท
 
ทค-501
 
78 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0884072905
   
 
2555
 
 
 
5420018
 
นาย อิทธิพล ไชยนา
 
สู้
 
ทค-501
 
111 12 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0839416803
   
 
2555
 
 
 
5420032
 
นาย ประหยัด แสนขันแก้ว
 
ปอง
 
ทค-501
 
132/1 1 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0820310452
   
 
2555
 
 
 
5420040
 
นาย อดิศักดิ์ ยะปัญญา
 
บิ๊ต
 
ทค-501
 
36 4 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160
 
0800622590
   
 
2555
 
 
 
5420054
 
นาย นพดล แซ่โค้ว
 
เอ็ม
 
ทค-501
 
100/2 5 ช่อเเล เเม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0800330208
   
 
2555
 
 
 
5420066
 
นาย พัสกร โปทา
 
ก้อง
 
ทค-501
 
130/9 3 เหมืองง่า เมือง ลำพูน 51000
 
0855998281
   
 
2555
 
 
 
5420070
 
นาย ภาณุวัฒน์ ก๋องบุญเกิด
 
นุ
 
ทค-501
 
12 5 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0834706250
   
 
2555
 
 
 
5420087
 
นาย เอกชัย เรือนสม
 
บิณฑ์
 
ทค-501
 
88 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0866701464
   
 
2555
 
 
 
5420088
 
นาย สมชาย เต็มดวงใจ
 
ชา
 
ทค-501
 
8 8 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
 
0806801908
   
 
2555
 
 
 
5420002
 
นาย นิพพิชฌน์ มาเรืองธนภัทร
 
เจ
 
สถ-501
 
52/2 5 แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0826291660
   
 
2555
 
 
 
5420082
 
นางสาว ศุภัทชา ถามูล
 
เอ้
 
สถ-501
 
242 12 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0815947123
   
 
2555
 
 
 
5420084
 
นางสาว อรวรรณ ชัยวรรณ์
 
ใหม่
 
สถ-501
 
281 6 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่- 50210
 
0841760847
   
นักศึกษา
 
2555
 
 
 
5430001
 
นาย เจษฎา หน่อแก้ว
 
เวฟ
 
ชย-511
 
13 7 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0883170655
   
 
2555
 
 
 
5430003
 
นาย กฤตภาส เบี้ยวบรรจง
 
โจ
 
ชย-511
 
21 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0866713001
   
 
2555
 
 
 
5430015
 
นาย อัศวิน ทองคำ
 
โน้ต
 
ชย-511
 
73/3 2 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50150
 
0805023530
   
 
2555
 
 
 
5430017
 
นาย ธนพนธ์ รู้เรื่อง
 
ปอ
 
ชย-511
 
81/3 5 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0856174019
   
 
2555
 
 
 
5430023
 
นาย พิมพ์พิศาล วงศ์วิลาศ
 
แตง
 
ชย-511
 
156 19 ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210
 
0843716176
   
 
2555
 
 
 
5430028
 
นาย วีระกฤษณ์ แก้วหล้า
 
กวาง
 
ชย-511
 
40/3 3 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 50110
 
0898554523
   
 
2555
 
 
 
5430032
 
นาย ประดับพงษ์ จันทะมงคล
 
เบียร์
 
ชย-511
 
50 3 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0804977916
   
 
2555
 
 
 
5430036
 
นาย ปฏิพงศ์ จันสีมา
 
แชมป์
 
ชย-511
 
84 2 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0811671558
   
 
2555
 
 
 
5430045
 
นาย กิตติพงษ์ กุลบุตร
 
เท่ห์
 
ชย-511
 
34 4 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230
 
0812509201
   
 
2555
 
 
 
5430005
 
นาย ไพศาล ตาทา
 
เบิร์ด
 
ทค-511
 
83 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829063024
   
 
2555
 
 
 
5430024
 
นาย ณัฐกิตติ์ สิงห์โทราช
 
ณัฐ
 
ทค-511
 
54/3 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 
0856528485
   
 
2555
 
 
 
5430026
 
นาย เอกลักษณ์ กันธิมาพงค์
 
บี
 
ทค-511
 
34/2 5 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 50130
 
0892632879
   
 
2555
 
 
 
5430035
 
นาย ศิวกร จันต๊ะตึง
 
เจมส์
 
ทค-511
 
19/5 3 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 51180
 
0850368548
   
 
2555
 
 
 
5430037
 
นาย สราวุฒิ เหวยเหยอกู่
 
เอ๋
 
ทค-511
 
192/26 - ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100
 
0870206542
   
 
2555
 
 
 
5430044
 
นาย ณัฐพล ชัยวงค์
 
ตูน
 
ทค-511
 
106 5 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 54160
 
0892283891
   
 
2555
 
 
 
5530032
 
นาย วสันต์ รวมทรัพย์
 
ไอซ์
 
ทค-511
 
87 7 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0896860069
   
 
2555
 
 
 
5430002
 
นางสาว ไอรดา วงค์คำ
 
ไอซ์
 
สถ-511
 
13/1 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
 
0834786139
   
 
2555
 
 
 
5430030
 
นางสาว หทัยนพรัตน์ วงค์เลย
 
เปเป้
 
สถ-511
 
155 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0899979918
   
 
2555
 
 

จำนวนที่ค้นหา พบทั้งหมด 181 คน