รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเล่น
ชั้นเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน/ที่กำลังศึกษา
คณะ/ตำแหน่ง
รุ่น
อีเมล์
แก้ไข
 
5210002
 
นาย อธิบดี คำภีระ
 
ฟลุ๊ค
 
ชย-301
 
4 6 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053822561
   
 
2554
 
 
 
5210004
 
นาย ศักดิ์สิทธิ์ โอดนันท์
 
บูม
 
ชย-301
 
25/2 7 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0812870182
   
 
2554
 
 
 
5210008
 
นาย ธีรยุทธ เขื่อนจันทร์ทึก
 
ตาม
 
ชย-301
 
44 - สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0856564320
   
 
2554
 
 
 
5210013
 
นาย กิตติศักดิ์ โบแช่
 
ศักดิ์
 
ชย-301
 
35/2 7 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0869239534
   
 
2554
 
 
 
5210021
 
นาย ณัฐวุฒิ เทพไฝ
 
ปาย
 
ชย-301
 
15/1 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0834795513
   
 
2554
 
 
 
5210022
 
นาย เทิดพงษ์ แก้วจันทร์
 
โจ
 
ชย-301
 
1/2 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0827661022
   
 
2554
 
 
 
5210025
 
นาย อภิรักษ์ กันธิยะ
 
เจมส์
 
ชย-301
 
48 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0857147565
   
 
2554
 
 
 
5210026
 
นาย ทศพร อินต๊ะ
 
เดี่ยว
 
ชย-301
 
344/100 4 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053350495
   
 
2554
 
 
 
5210027
 
นาย วรากร กาวิจา
 
ท๊อป
 
ชย-301
 
64 5 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861971952
   
 
2554
 
 
 
5210029
 
นาย รุ่งอรุณ มีก้อน
 
บิว
 
ชย-301
 
326 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0897594518
   
 
2554
 
 
 
5210030
 
นาย นพดล โนจา
 
แบงค์
 
ชย-301
 
420/1 9 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
053826308
   
 
2554
 
 
 
5210031
 
นาย ณัฐพล สุริยะธง
 
เนม
 
ชย-301
 
13 13 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0867324774
   
 
2554
 
 
 
5210032
 
นาย ณัฐพงษ์ นันทะมณียวง
 
มอส
 
ชย-301
 
149/1 6 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0814699373
   
 
2554
 
 
 
5210038
 
นาย เริงชัย โยธาราษฎร์
 
กอล์ฟ
 
ชย-301
 
115 4 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0896364563
   
 
2554
 
 
 
5210039
 
นาย สันติพงศ์ ตัณฑวานิช
 
จูเนียร์
 
ชย-301
 
28 1 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0879896205
   
 
2554
 
 
 
5210041
 
นาย ธีระศักดิ์ รินทร์ยงค์
 
เป้
 
ชย-301
 
24 9 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0897015587
   
 
2554
 
 
 
5210043
 
นาย ชาญยุทธ เมืองมูล
 
บอล
 
ชย-301
 
6 ซ.7 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0843664075
   
 
2554
 
nu-ball@hotmail.com
 
 
5210045
 
นาย จักรพงศ์ ดอยกิ่ง
 
หนึ่ง
 
ชย-301
 
97 4 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
 
0866700801
   
 
2554
 
 
 
5210054
 
นาย ทศพล กุมูลธิ
 
เบน
 
ชย-301
 
28 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0835729820
   
 
2554
 
 
 
5210056
 
นาย รณชัย เกตุยอย
 
ต่อ
 
ชย-301
 
132/1 7 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0813876264
   
 
2554
 
 
 
5210061
 
นาย อริญชย์ คำมาเมือง
 
โจ
 
ชย-301
 
110 5 สันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0810314018
   
 
2554
 
 
 
5210064
 
นาย วรากร เพียงใจ
 
มอส
 
ชย-301
 
118/1 5 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0884008303
   
 
2554
 
 
 
5210066
 
นาย เอกลักษณ์ นันติน้อย
 
ชาย
 
ชย-301
 
93 11 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0856203642
   
 
2554
 
 
 
5210171
 
นาย เสกสรรค์ เงินคำจันทร์
 
จักร์
 
ชย-301
 
143 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829305128
   
 
2554
 
 
 
5210187
 
นาย ธงชัย แสงปัดสา
 
หนุ่ย
 
ชย-301
 
17 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
-
   
 
2554
 
 
 
5210204
 
นาย ณัฐภัทร จันทะ
 
ณัฐ
 
ชย-301
 
49 4 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0835751161
   
 
2554
 
 
 
5210074
 
นาย ณัฐพงษ์ ฟองศรี
 
นัท
 
ชย-302
 
131/3 8 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
084-1524219
   
 
2554
 
 
 
5210079
 
นาย สุรชัย ฤกษ์อรุณรุ่ง
 
แบงค์
 
ชย-302
 
115 7 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0818841647
   
 
2554
 
 
 
5210082
 
นาย อนุพงษ์ อินทะจักร์
 
เคนดี้
 
ชย-302
 
134 9 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0810280725
   
 
2554
 
 
 
5210083
 
นาย ศรายุทธ ป๊อกแก้ว
 
แม๊ก
 
ชย-302
 
65 3 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
0828912181
   
 
2554
 
 
 
5210086
 
นาย ธนาวุฒิ ศรีนวล
 
วุฒิ
 
ชย-302
 
158 9 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0819924621
   
 
2554
 
 
 
5210088
 
นาย เสถียรชัย บัวอ้าย
 
เก่ง
 
ชย-302
 
41 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0826941097
   
 
2554
 
 
 
5210108
 
นาย ณัฐพงษ์ ประทุมวัน
 
นอลย์
 
ชย-302
 
107 3 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0826224768
   
 
2554
 
 
 
5210113
 
นาย สุระศักดิ์ เม็งขาว
 
โจ้
 
ชย-302
 
1 3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 5021
 
0834783652
   
 
2554
 
 
 
5210114
 
นาย ขวัญชัย วงศ์ชัย
 
กบ
 
ชย-302
 
39 4 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 57310
 
0868279632;0823907963
   
 
2554
 
 
 
5210116
 
นาย สุรศักดิ์ บุญอาจ
 
ซี
 
ชย-302
 
67/11 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0895560245
   
 
2554
 
 
 
5210117
 
นาย สนธยา ก๋าสมุทร
 
เคิก
 
ชย-302
 
78 5 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 
0817690815;0804939118
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
นักศึกษา
 
2554
 
kirkmio@hotmail.com
 
 
5210125
 
นาย เกียรติศักดิ์ ภีระคำ
 
โก้
 
ชย-302
 
134 5 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
0848060591
   
 
2554
 
 
 
5210126
 
นาย สมคิด คำตุ้ย
 
แบงค์
 
ชย-302
 
60/12ก - ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0826292539
   
 
2554
 
 
 
5210128
 
นาย ณัฐกานต์ แก้วแสง
 
แม็ก
 
ชย-302
 
107 2 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0861853978
   
 
2554
 
 
 
5210129
 
นาย วรพงษ์ มูลเรือนแก้ว
 
อาร์ม
 
ชย-302
 
46/1 8 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0837630270
   
 
2554
 
 
 
5210135
 
นาย ชัยวิน เสมาทอง
 
วิน
 
ชย-302
 
95 16 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280
 
0829355185
   
 
2554
 
 
 
5210136
 
นาย ธีร์ดนัย มูลนิลตา
 
ธี
 
ชย-302
 
185 13 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0819926690
   
 
2554
 
 
 
5210140
 
นาย อิทธิพล เกษมศรีธารา
 
พล
 
ชย-302
 
19/33 11 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 
0861987787
   
 
2554
 
 
 
5210143
 
นาย ชนแดน แซ่จาง
 
เบส
 
ชย-302
 
177 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
08955348758
   
 
2554
 
 
 
5210155
 
นาย ณัฐพงษ์ เต๋จ๊ะ
 
ก้อ
 
ชย-302
 
170/1 2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0895534875
   
 
2554
 
 
 
5210158
 
นาย ณัฐพล ยะกัน
 
เจมส์
 
ชย-302
 
25 9 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
081163796
   
 
2554
 
 
 
5210164
 
นาย ณัฐพล พงษ์หล้า
 
นัด
 
ชย-302
 
106 7 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0848079550
   
 
2554
 
 
 
5210003
 
นาย อิศเรศ ดวงดี
 
เจมส์
 
ชอ-301
 
152/2 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0855983212
   
 
2554
 
cobayachi_zero@hotmail.com
 
 
5210009
 
นาย ศักรินทร์ สืบเครือ
 
ต้น
 
ชอ-301
 
125 3 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0808563007
   
 
2554
 
nongton_sakgarin@hotmail.com
 
 
5210010
 
นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์
 
มิ้น
 
ชอ-301
 
2 2 สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
0901341128
   
 
2554
 
ratta_1993@hotmail.co.th
 
 
5210012
 
นาย อติคุณ บุญเพียร
 
เต้
 
ชอ-301
 
63 5 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841772087
 ศึกษาต่อปวส. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  
นักศึกษา
 
2554
 
svk_potaeza_107@hotmail.com
 
 
5210015
 
นาย พัฒนา ไชยทา
 
เฟรช
 
ชอ-301
 
294 5 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0801267511
   
 
2554
 
 
 
5210017
 
นาย ไชยวัฒน์ ภู่รอด
 
บอล
 
ชอ-301
 
22 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0808574881
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
นักศึกษา
 
2554
 
 
 
5210020
 
นาย จรัสชัย โปธิปัน
 
เจน
 
ชอ-301
 
22/2 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0810235365
   
 
2554
 
janekoro@hotmail.com
 
 
5210023
 
นาย วิศิษฐ ใจรักษ์
 
นัท
 
ชอ-301
 
50 1 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0899562988
   
 
2554
 
 
 
5210033
 
นาย กิตติชัย ภัทรกิจอุดม
 
ตี๋
 
ชอ-301
 
42 9 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57170
 
0899533318
 โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี  
นักศึกษา
 
2554
 
masterteelex@hotmail.com
 
 
5210034
 
นาย กฤษฎา ถาเขียว
 
มาร์คเกอร์
 
ชอ-301
 
87/2 6 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0882535075
   
 
2554
 
 
 
5210035
 
นาย ฐานันดร หมั่นแสวง
 
ต้น
 
ชอ-301
 
75 8 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0834722933
 ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
นักศึกษา
 
2554
 
nickelblack_za@hotmail.co.th
 
 
5210042
 
นาย สิทธิพร จันทร์ตา
 
แจ๊ค
 
ชอ-301
 
77/1 4 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0898558070
   
 
2554
 
 
 
5210044
 
นาย ธีรศักดิ์ เรือนคำ
 
เบียร์
 
ชอ-301
 
174/1 6 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0869131436
   
 
2554
 
 
 
5210048
 
นาย ธนพนธ์ ปันเจียง
 
แบงค์
 
ชอ-301
 
230/37 6 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0877257413
   
 
2554
 
 
 
5210050
 
นาย พรเทพ หลวงเขียว
 
โจ้เจ้
 
ชอ-301
 
78/1 หมู่ 7 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0814690762
   
นักศึกษา
 
2554
 
joejae70@gmail.com
 
 
5210051
 
นาย กิตติศักดิ์ วุฒิ
 
โหน่ง
 
ชอ-301
 
21/1 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
086-9101241,053829186
   
 
2554
 
 
 
5210052
 
นาย วัชระ ธนวงศ์สวัสดิ์
 
เก่ง
 
ชอ-301
 
189/147 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
085-6206079
   
 
2554
 
 
 
5210063
 
นางสาว อัจฉราพร ขันเงิน
 
จิน
 
ชอ-301
 
5/2 2 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0892657543
   
 
2554
 
 
 
5210069
 
นาย ประเสริฐศักดิ์ เอมโอชะ
 
อาร์ต
 
ชอ-301
 
227 13 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0871779496
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
 
2554
 
 
 
5210071
 
นางสาว เพ็ญนภา เตชะติ
 
นุ้ย
 
ชอ-301
 
116 6 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0818815933
   
 
2554
 
nunuey_zaa@hotmail.com
 
 
5210073
 
นาย นพดล มโนราช
 
แชมป์
 
ชอ-301
 
9 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0833214024
   
 
2554
 
 
 
5210087
 
นาย ธนวินท์ คำจริยา
 
เคน
 
ชอ-301
 
9 7 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0825538455
   
 
2554
 
 
 
5210089
 
นาย ขวัญชัย อินสุยะ
 
ปอน
 
ชอ-301
 
32/1 1 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0820299182
   
 
2554
 
 
 
5210094
 
นาย กิตติคุณ ตาจันทร์
 
ตั้ว
 
ชอ-301
 
24 - ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0892630684
   
 
2554
 
 
 
5210096
 
นาย ศักดา แก้วดวงสม
 
ต้อ
 
ชอ-301
 
41/1 4 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0821956696
   
 
2554
 
 
 
5210148
 
นางสาว วราภรณ์ หล้าดี
 
ปอ
 
ชอ-301
 
113 4 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0839432240
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
นักศึกษา
 
2554
 
mang_por-sod@windowslive.com
 
 
5210178
 
นาย ทินกฤษณ์ อินทนนท์
 
นก
 
ชอ-301
 
104 7 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0845018959
   
 
2554
 
 
 
5210181
 
นาย ภาณุพงษ์ ฉกรรจ์
 
นุ๊ก
 
ชอ-301
 
148 7 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0901341201
   
 
2554
 
 
 
5210186
 
นางสาว วรางคณา แก้วจันทร์
 
ปิงปอง
 
ชอ-301
 
100/1 11 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861883939
   
 
2554
 
 
 
5210192
 
นางสาว วนิดา ศรีบุญ
 
บิว
 
ชอ-301
 
79 12 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
0820318028
   
นักศึกษา
 
2554
 
bew0707@hotmail.com
 
 
5210212
 
นาย สงกรานต์ ไชยา
 
โย
 
ชอ-301
 
58/1 6 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
084-9854253
   
 
2554
 
 
 
5210220
 
นาย นพพนธ์ เอื้องเงิน
 
บอล
 
ชอ-301
 
21/1 5 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0871867734
   
 
2554
 
 
 
5210098
 
นาย กฤษฎา เขตรวัง
 
เท่ห์
 
ชอ-302
 
69 3 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0866579416
   
 
2554
 
 
 
5210100
 
นาย ธวัชวงศ์ ศรีบัวตุ้ย
 
อาร์ท
 
ชอ-302
 
68/1 3 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829015058
   
 
2554
 
 
 
5210101
 
นาย กรกช พิทยรังสรรค์
 
นุ๊ก
 
ชอ-302
 
419/2 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0875780789
   
 
2554
 
 
 
5210103
 
นาย สุรัตน์ อินทะวัน
 
เจ
 
ชอ-302
 
50/1 3 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0828138828
   
 
2554
 
 
 
5210105
 
นาย นิติ อยู่ศุข
 
อาร์ม
 
ชอ-302
 
244 4 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 51140
 
0897001791,053507550
   
 
2554
 
 
 
5210109
 
นาย กฤษฎา ดูสาย
 
บอย
 
ชอ-302
 
18/3 4 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0857159620
   
 
2554
 
 
 
5210118
 
นาย อัสนี ลานคำ
 
ปังปอนด์
 
ชอ-302
 
29 1 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0841445868,0813871197
   
 
2554
 
 
 
5210121
 
นางสาว นุชจรินทร์ สีมา
 
แอม
 
ชอ-302
 
140/2 6 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0849864448
   
 
2554
 
 
 
5210124
 
นาย อานนท์ โรจนาม
 
นนท์
 
ชอ-302
 
97/6 6 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0806721697
   
 
2554
 
 
 
5210127
 
นางสาว วนิดา หมื่นมะโน
 
หวาน
 
ชอ-302
 
121 9 หนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
0858690613
   
 
2554
 
 
 
5210133
 
นาย สุปัญญา ชาวดง
 
คิว
 
ชอ-302
 
71/37 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
053404296,0840431095
   
 
2554
 
 
 
5210137
 
นาย ธนพนธ์ กันทะกุมาร
 
เค้ก
 
ชอ-302
 
376 2 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50000
 
0821909863
   
 
2554
 
violin_jacobson@hotmail.com
 
 
5210144
 
นางสาว กวีรัตน์ เหลี่ยมวงษ์
 
ปอย
 
ชอ-302
 
6 1 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ 50340
 
0835762895
   
 
2554
 
 
 
5210147
 
นาย ขวัญบุรินทร์ อินต๊ะ
 
บลู
 
ชอ-302
 
21/1 6 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0897588713
   
 
2554
 
kubool@hotmail.com
 
 
5210150
 
นาย ธนกร วงค์ษา
 
กร
 
ชอ-302
 
135 13 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0899547969
   
 
2554
 
 
 
5210151
 
นาย อวิรุทธ์ ขันทศร
 
กีฬา
 
ชอ-302
 
10/1 4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0821879799
   
 
2554
 
 
 
5210153
 
นาย พิศณุ ชมภู
 
ท๊อปบี้
 
ชอ-302
 
209 14 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
-
   
 
2554
 
 
 
5210156
 
นาย กมลภพ ต้นธง
 
แบงค์
 
ชอ-302
 
255/51 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0834757469
   
 
2554
 
 
 
5210160
 
นางสาว ชัชฎาพร ไชยวงค์
 
เตย
 
ชอ-302
 
470 14 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0895545026
   
 
2554
 
 
 
5210161
 
นาย อนันท์ โพธิ
 
บี
 
ชอ-302
 
112 6 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0856680981
 วิทยาเทคโนโลยีเมโทร  
 
2554
 
the.boobee@hotmail.com
 
 
5210162
 
นางสาว ศจีพันธ์ ตันเจริญ
 
ผึ้ง
 
ชอ-302
 
273/3 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0840478983
   
 
2554
 
 
 
5210170
 
นาย สิทธิชัย ยอดสะแล
 
อั้น
 
ชอ-302
 
307 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0866722606
   
 
2554
 
 
 
5210175
 
นาย ปัญญา บุญเรือง
 
ตั้ม
 
ชอ-302
 
58/1 7 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0857157496
   
 
2554
 
 
 
5210177
 
นาย ธีรวัฒน์ กันธะดา
 
ตั้ม
 
ชอ-302
 
23 5 แม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130
 
0898532986
   
 
2554
 
 
 
5210179
 
นาย พิสุทธิ์ มณีฉาย
 
แฟ้ม
 
ชอ-302
 
48 4 เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190
 
0843643629
   
 
2554
 
 
 
5210191
 
นาย ณัฐพงศ์ ปัญญามูล
 
เต้
 
ชอ-302
 
94/1 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0866724269
   
 
2554
 
 
 
5210208
 
นาย สมเดช นิปุณะ
 
แบงค์
 
ชอ-302
 
50/1 8 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0841718691,0841087326
   
 
2554
 
 
 
5210210
 
นาย สุเมธ เรือนมูล
 
โอ
 
ชอ-302
 
16/3 3 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053834038,089-9504113,084
   
 
2554
 
 
 
5210213
 
นาย อภิวัฒน์ อินกองงาม
 
โอ
 
ชอ-302
 
59 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0871829884
   
 
2554
 
 
 
5110118
 
นาย ชนกานต์ แก้วขา
 
กานต์
 
สถ-301
 
91/1 2 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0861815946
 metrotechnologicalcollege  
 
2554
 
 
 
5210018
 
นาย อุดมพงศ์ วงค์สถาน
 
แม็ค
 
สถ-301
 
218 11 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
053-399012,0802277080,083
 metro technological college  
นักศึกษา
 
2554
 
panakon_max@hotmail.com
 
 
5210028
 
นาย สิริมงคล นามเมือง
 
แชมป์
 
สถ-301
 
152 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0846114138
   
 
2554
 
 
 
5210036
 
นาย อนุพงศ์ ศรีเปิ้น
 
ไนซ์
 
สถ-301
 
316 3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-829223,0840413679
   
 
2554
 
 
 
5210053
 
นางสาว พรรณนิภา ปัญญา
 
กุ๊กไก่
 
สถ-301
 
176 2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0858709116,0877863561
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
นักศึกษา
 
2554
 
cherry_chess@hotmail.com
 
 
5210057
 
นางสาว ปรางค์ภรณ์ ผิวขาว
 
มิ้นท์
 
สถ-301
 
48 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0827638813
   
 
2554
 
 
 
5210077
 
นาย ศรัณยู ไชยราษฎร์
 
บอมเบ้
 
สถ-301
 
27 13 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0810239060
   
 
2554
 
 
 
5210078
 
นาย พิสุทธิ์ แก่นดี
 
นุ๊ก
 
สถ-301
 
77/2 6 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0808575425
   
 
2554
 
 
 
5210085
 
นางสาว เมษา ภักดีรัตน์
 
เมย์
 
สถ-301
 
137 8 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 
089262414
   
 
2554
 
 
 
5210090
 
นาย ณัฐพงษ์ คำปัน
 
กอลฟ์
 
สถ-301
 
130 2 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0828902291
   
 
2554
 
 
 
5210093
 
นาย ขจรศักดิ์ ชาวดง
 
แมน
 
สถ-301
 
71/36 - ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
084-6147206
   
 
2554
 
 
 
5210095
 
นาย สุวสันต์ สมโน
 
อี้
 
สถ-301
 
94/1 3 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053835728
   
 
2554
 
 
 
5210099
 
นางสาว สุมินตรา ปัญญาโน
 
เบียร์
 
สถ-301
 
91 5 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0838617578
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา(ภาคพายัพ)  
นักศึกษา
 
2554
 
beer_naruk_dee@hotmail.com
 
 
5210106
 
นาย กิติคุณ สมัยสงค์
 
อีก
 
สถ-301
 
192 3 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0808524134
   
 
2554
 
 
 
5210110
 
นาย พัชระ จันทาคำ
 
เบส
 
สถ-301
 
128/2 12 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0828929167
   
 
2554
 
oOpopolingiconOo@hotmail.com
 
 
5210119
 
นางสาว สิริภา ดวงรัตน์
 
แนน
 
สถ-301
 
50/1 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0861918203
   
 
2554
 
 
 
5210120
 
นาย วัชรพงษ์ วันนะ
 
อาร์ม
 
สถ-301
 
151 4 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861791264
   
 
2554
 
 
 
5210138
 
นาย ศิวดล ภาคย์พีรนันท์
 
บลูบู้
 
สถ-301
 
543/408 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0841748140
   
 
2554
 
barblue_icom@hotmail.com
 
 
5210154
 
นางสาว วิจิตรา ป้อต๊ะมา
 
แคท
 
สถ-301
 
53/3 6 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0904655351
 9 หมู่ที่ 15 บ้านวังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360  
ช่างโยธา
 
2554
 
 
 
5210157
 
นางสาว ทักษพร สิทธิดง
 
ฝ้าย
 
สถ-301
 
77/1 14 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0829256576
   
 
2554
 
chayen_100@hotmail.com
 
 
5210174
 
นาย อุเทน ผิวออน
 
ปาม
 
สถ-301
 
13 9 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
 
053-211077 ห้อง 224
   
 
2554
 
 
 
5210183
 
นางสาว ธมนวรรณ นุชัย
 
แบ๋ม
 
สถ-301
 
78 2 ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน 51120
 
0807922849
   
 
2554
 
 
 
5210185
 
นางสาว สุตาภัทธ บัวรมย์
 
เดียร์
 
สถ-301
 
192 3 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0856241382
   
 
2554
 
 
 
5210200
 
นางสาว ฐิดาภา ตันตรา
 
ไอซ์
 
สถ-301
 
101/1 3 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0863265896
 มหาวิทยาลัยราชมลคลล้านนา ภาคพายัพ  
 
2554
 
e_ice_za_na@hotmail.com
 
 
5210202
 
นาย พสิษฐ์ เฮงสถิตไพศาน
 
แฟร้งค์
 
สถ-301
 
32/1 7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0846173655
   
 
2554
 
 
 
5320014
 
นางสาว เบญจวรรณ แก้วมา
 
เบน
 
IT-501
 
87/1 5 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0846093384
   
 
2554
 
 
 
5320018
 
นาย สุขเกษม อินสัน
 
บอม
 
IT-501
 
97/3 3 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0895545120
   
 
2554
 
 
 
5320020
 
นาย บัณฑิต สุวรรณเลิศ
 
นิ๊ก
 
IT-501
 
123 4 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0837665249
   
 
2554
 
 
 
5320029
 
นางสาว สุมิตรา เชาว์สวัสดิ์
 
มิ้ง
 
IT-501
 
123/1 1 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0829356280
   
 
2554
 
minkky-za@hotmail.com
 
 
5320035
 
นางสาว พิรานันท์ ศักดาพิภพ
 
ยิ๋ง
 
IT-501
 
14/1 - วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0831597883
   
 
2554
 
test@hotmail.com
 
 
5320051
 
นาย ธนภัทร ลิ้มสมบัติ
 
เต็ม
 
IT-501
 
96/15 10 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0873059824
   
นักศึกษา
 
2554
 
temmer@windowslive.com
 
 
5320067
 
นางสาว สุชาดา หนองแก้ว
 
ติ๊ก
 
IT-501
 
11/1 6 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
053857026,0815316157,0832
   
 
2554
 
 
 
5320070
 
นางสาว เจนจิรา มหาอุด
 
หน่อย
 
IT-501
 
76/2 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0842273549
   
 
2554
 
 
 
5320075
 
นาย พิทักษ์ พัลวัล
 
เจฟัก
 
IT-501
 
104 2 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0891927524
   
 
2554
 
 
 
5320079
 
นางสาว สุภาพร บัวลิถึง
 
โบว์
 
IT-501
 
53ม.2 ต.บ้ 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0834707245
   
 
2554
 
supaporn.degree@gmail.com
 
 
5320080
 
นางสาว ประภัสสร นิปุณะ
 
เบลล์
 
IT-501
 
167 10 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
0803131739
 เรียนต่อเน้อเจ้า  
นักศึกษาเจ้า
 
2554
 
 
 
5320088
 
นางสาว กมลา สุภามูล
 
กี้
 
IT-501
 
181 7 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0828889582
   
 
2554
 
 
 
5320092
 
นางสาว เพ็ญนภา สุพรรณ์
 
มิ้นท์
 
IT-501
 
100 1 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 
0861151758
   
 
2554
 
 
 
5320097
 
นางสาว ศศิประภา วรรณเรือน
 
นิ่ม
 
IT-501
 
92 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0845047169
   
 
2554
 
 
 
5320101
 
นางสาว เอ้ย อนุวงค์
 
พลอย
 
IT-501
 
141/38 6 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0845005133
   
 
2554
 
 
 
5320056
 
นาย ชัชวาลย์ คำสีสม
 
แจ๊ก
 
ชย-002
 
36 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
   
 
2554
 
 
 
5320005
 
นาย จีรพันธ์ ใจเจริญเมือง
 
บอม
 
ชย-501
 
1/1 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0858640284
   
 
2554
 
 
 
5320010
 
นาย ทศพล เข็มหนู
 
โจ
 
ชย-501
 
129/8 6 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0817160172
   
 
2554
 
 
 
5320026
 
นาย จิตรกร จินา
 
กาย
 
ชย-501
 
276/1 4 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0884086061,0890798171
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ  
นักศึกษา
 
2554
 
grygo01@hotmail.com
 
 
5320027
 
นาย อุดมศักดิ์ เต๋จา
 
บาส
 
ชย-501
 
1/2 6 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0801347459
   
 
2554
 
 
 
5320031
 
นาย อาทัศน์ วงค์คม
 
ทัศน์
 
ชย-501
 
57/4 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0918518760
 ร้าน Take it club  
รับจ้าง
 
2554
 
 
 
5320032
 
นาย เรืองนพงค์ แสงสุวรรณ
 
ริว
 
ชย-501
 
106 3 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0884068861
   
 
2554
 
 
 
5320033
 
นาย กฤษฎา ชูสิทธิ์
 
บิว
 
ชย-501
 
187 9 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0800335302
   
 
2554
 
 
 
5320036
 
นาย อรรถพล สุยะ
 
เบ็นซ์
 
ชย-501
 
150 5 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0871938492
   
 
2554
 
 
 
5320037
 
นาย มนัส นุชตาล
 
นัส
 
ชย-501
 
121/142 1 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0833250455
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
นักศึกษา
 
2554
 
 
 
5320041
 
นาย ภานุวัฒน์ อินทร์สม
 
เอฟ
 
ชย-501
 
157 5 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0846163910
   
 
2554
 
 
 
5320042
 
นาย อรรณพ เบียงทุกู่
 
ตี๋
 
ชย-501
 
181/29 3 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
084378426
   
 
2554
 
 
 
5320044
 
นาย อธิวัฒน์ ไชยวงค์
 
เอ็ม
 
ชย-501
 
54 2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0831549092
   
 
2554
 
 
 
5320048
 
นาย ประสิทธิ์ สายบัวพัตร์
 
โด่ง
 
ชย-501
 
103 3 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
081-2359293
   
 
2554
 
saiboupat_001@hotmail.com.
 
 
5320049
 
นาย ปฏิภาณ ปวงประเสริฐ
 
ต๊อบ
 
ชย-501
 
89/1 4 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0882685330
   
 
2554
 
golf_mai@hotmail.com
 
 
5320052
 
นาย พิพัฒน์พล ปัญญาน่าน
 
คิม
 
ชย-501
 
51/3 8 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
0821908388
   
 
2554
 
 
 
5320053
 
นาย สุชาติ วงศ์วาฬ
 
แน็ก
 
ชย-501
 
20/1 4 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0833190104
   
 
2554
 
suchart123456789@hotmail.com
 
 
5320054
 
นาย ภักดิ์ สอนทิพย์
 
ภัก
 
ชย-501
 
38/2 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0804916309
   
 
2554
 
 
 
5320061
 
นาย นาวิน แจ่มกระจ่าง
 
โย
 
ชย-501
 
49/29 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
0820307919
   
 
2554
 
 
 
5320065
 
นาย พลวัฒน์ ผัดใจ
 
ไนท์
 
ชย-501
 
12/1 5 สันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0840406775
   
 
2554
 
nikesvespa_indy@hotmail.com
 
 
5320076
 
นาย ทศวรรษ ใสเขียว
 
อั้น
 
ชย-501
 
156 2 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 
053-429864
   
 
2554
 
 
 
5320078
 
นาย สิทธิพร สาขา
 
บูม
 
ชย-501
 
132 2 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0834720193
   
 
2554
 
 
 
5320011
 
นาย ธเนตร สุการะ
 
เค
 
ชอ-501
 
15 4 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350
 
0848057040
   
 
2554
 
 
 
5320013
 
นาย สุวัฒน์ ปั๋นแก้ว
 
หนึ่ง
 
ชอ-501
 
130 1 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0848084465
   
 
2554
 
 
 
5320039
 
นาย วีรชัย สมศักดิ์
 
ดุ๊ก
 
ชอ-501
 
75 3 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0857202582,0901341121
   
 
2554
 
duk_5010106@hotmail.com,dukedick19@gmail.com
 
 
5320043
 
นาย ณัฐพงษ์ สมาธิ
 
แม็ก
 
ชอ-501
 
46/2 2 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
0860979155,0895351403
   
 
2554
 
 
 
5320045
 
นาย วชิรางกูล ลอยดี
 
ฟลุ๊ค
 
ชอ-501
 
106 3 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0808486145
   
 
2554
 
 
 
5320047
 
นาย ฐิติพงศ์ จิตรจันทร์
 
ป๋อง
 
ชอ-501
 
30 8 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-140839, 0884053235
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
นศ
 
2554
 
titipong_008@hotmail.com
 
 
5320090
 
นาย จรูญ ปัญญารัตน์
 
เบิร์ด
 
ชอ-501
 
72/2 9 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 
0876570024
   
 
2554
 
 
 
5320096
 
นาย สุทธิศักดิ์ จ๋าจุ๋มป๋า
 
กุ้งกิ๋ง
 
ชอ-501
 
152 11 ดอนแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
081-4713060
 Icon  
ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
2554
 
jajumpa_wiangphing@hotmail.com
 
 
5320001
 
นาย คุณวัฒน์ บุญเฉลียว
 
วัฒน์
 
ทค-501
 
98/58 - ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
0876568274
   
 
2554
 
 
 
5320003
 
นาย พลชนก กอบแก้ว
 
หนึ่ง
 
ทค-501
 
122/1 9 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
087-1921889
 SONY (รับประกอบ-ช่อมคอม/วางระบบเน็ตเวิร์ค)  
ช่างเทคนิค
 
2554
 
oneki_boom@hotmail.com
 
 
5320004
 
นาย ศุภกฤต สมยานะ
 
หนุ่ม
 
ทค-501
 
28 ซ.3 1 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
089-4342404
 มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่  
วิศวกรรม Soft Ware
 
2554
 
noominws@hotmail.co.th
 
 
5320007
 
นาย พุฒิพงศ์ คำสุข
 
บี
 
ทค-501
 
13 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0800973194
 เปิดร้านซ่อมคอม,วิ่งรถทั่วไป  
ช่างคอม,ขับรถ
 
2554
 
bzaa555@hotmail.com
 
 
5320008
 
นาย จารุพงษ์ ชื่นสมบัติ
 
มาร์ค
 
ทค-501
 
205 13 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0861884451
   
 
2554
 
wa.tsamonove@hotmail.com
 
 
5320016
 
นาย วิทวัส หลี้แซม
 
เก็ต
 
ทค-501
 
88/2 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0861855236
   
 
2554
 
emujaaa@hotmail.com
 
 
5320034
 
นาย ทศพร คำอ่อน
 
นิก
 
ทค-501
 
83/2 5 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0871752019
   
 
2554
 
 
 
5320059
 
นาย ณัฐวุฒิ ใชยวัง
 
เบนซ์
 
ทค-501
 
130/1 9 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
0892627842
   
 
2554
 
 
 
5320071
 
นาย ประพันธ์ กาบใส
 
ท๊อป
 
ทค-501
 
176 14 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
0810278726
   
 
2554
 
 
 
5320072
 
นาย เฉลิม อุ่นธง
 
ครีม
 
ทค-501
 
169 3 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
085-6270078
   
 
2554
 
 
 
5320046
 
นาย ไชยวัฒน์ ไพรเนติธรรม
 
โป้
 
สถ-501
 
- - ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150
 
0907507588
   
 
2554
 
 
 
5320082
 
นางสาว กัญญา แซ่เตีย
 
กันย์
 
สถ-501
 
28/1 4 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0838606485
   
นักศึกษา
 
2554
 
 
 
5320083
 
นางสาว ภานุมาส สิงห์ต๊ะ
 
หวาน
 
สถ-501
 
85/1 3 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0841502482
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
นักศึกษา
 
2554
 
 
 
5320098
 
นางสาว สุฑาทิพย์ จูหมื่น
 
เอิร์น
 
สถ-501
 
42/2 2 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0835675131
   
 
2554
 
 
 
5320099
 
นาย อนุพงษ์ วงค์บุญมา
 
ตั๊กกี้
 
สถ-501
 
109 3 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50240
 
0861840264
   
 
2554
 
 
 
5330001
 
นาย ก้องเกียรติ จรรยาศักดิ์ศรี
 
แบงค์
 
ชย-511
 
10/7 ซ.บาน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 
0861906116
   
 
2554
 
 
 
5330003
 
นาย กุลวิชญ์ ม่วงใหม่
 
โหน่ง
 
ชย-511
 
316 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0871738395
   
 
2554
 
 
 
5330009
 
นาย วิวัฒน์ ยะวงค์
 
ตั้ม
 
ชย-511
 
242 5 หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
0844816088
   
 
2554
 
 
 
5330010
 
นาย ขจรศักดิ์ หอมชื่น
 
นุ๊ก
 
ชย-511
 
93/4 1 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 51110
 
0832006682
   
 
2554
 
 
 
5330012
 
นาย วายุ ไทยลี่
 
ยุ
 
ชย-511
 
167 4 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 51110
 
0810286242
 นิ่มชี่เส็งรถยก  
ช่างเครื่อง-ช่างไฮดรอลิกส์
 
2554
 
shadow_xp2008@hotmail.com
 
 
5330016
 
นาย จตุพล วงศ์ชัย
 
เบิร์ด
 
ชย-511
 
31 4 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 57310
 
   
 
2554
 
 
 
5330017
 
นาย อารักษ์ศักดิ์ สงวนศักดิ์เสมอ
 
เอ็กซ์
 
ชย-511
 
64 6 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110
 
0613376847
 ระยอง  
พนักงานช่างประกอบ
 
2554
 
Araksak11@hotmail.com
 
 
5330020
 
นาย สยม พิทยาหาญ
 
หย่ง
 
ชย-511
 
160/2 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
0811695006
   
 
2554
 
 
 
5330025
 
นาย เจษฎา ภูยาธร
 
ป้อบ
 
ชย-511
 
132/1 10 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
086-6719276,086-9196637
   
 
2554
 
 
 
5330026
 
นาย สมภพ คำเป็ง
 
เล่ย์
 
ชย-511
 
113/1 2 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
0847411849
   
 
2554
 
 
 
5330028
 
นาย ธีรพงษ์ ควายคณะ
 
เจ
 
ชย-511
 
168/1 3 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
087-0413140,0849045075
   
 
2554
 
 
 
5330029
 
นาย ทวีศักดิ์ พุฒเรือง
 
ทิว
 
ชย-511
 
170 2 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
0857085513;0844869933
   
 
2554
 
 
 
5330032
 
นาย จีรศักดิ์ ฆ้องกบ
 
นุ
 
ชย-511
 
15/2 2 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0891927524
   
 
2554
 
 
 
5330004
 
นาย วรพล ฉายะชาติ
 
ต้น
 
ทค-511
 
133/3 4 สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
 
0876568274
   
 
2554
 
 
 
5330007
 
นาย สมพงษ์ อินต๊ะ
 
ทิน
 
ทค-511
 
60 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0829015686
   
โลตัส
 
2554
 
dekdee12665@gmail.com
 
 
5330008
 
นาย นรินทร์ อินต๊ะวงค์
 
บอล
 
ทค-511
 
80/1 ซ.5 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
0833245301
   
 
2554
 
 
 
5330014
 
นาย ธนาคม มุดแก้ว
 
ตะกร้อ
 
ทค-511
 
70/1 ซ.5 3 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0801283684
   
 
2554
 
 
 
5330018
 
นางสาว อิสรียาภรณ์ ใจจ้อย
 
จิ๊ก
 
ทค-511
 
176/16 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 50300
 
0894296508
   
 
2554
 
 
 
5330022
 
นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ
 
ผึ้ง
 
ทค-511
 
28 12 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
053446209,0843696903,0806
 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
 
2554
 
p_poog_phung@hotmail.com
 
 
5330024
 
นางสาว นฤมล อุปละ
 
ปลา
 
ทค-511
 
196 3 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
0875666294
   
 
2554
 
 
 
5330030
 
นาย ปฏิวัติ ศรีไพร
 
อะตอม
 
ทค-511
 
16/1 1 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
0897019995
   
 
2554
 
 
 
5330031
 
นางสาว มลิวัลย์ โญปัญญา
 
แพรว
 
ทค-511
 
11 ซ.16 ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300
 
0867298811
   
 
2554
 
 
 
5330033
 
นาย สรศักดิ์ ภิญโญทอง
 
เป้
 
ทค-511
 
12 7 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
 
0833220044,0813668767,081
   
 
2554
 
 
 
5330036
 
นาย ปราโมทย์ บาหลา
 
บอล
 
ทค-511
 
83 20 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180
 
0871909464
   
 
2554
 
 
 
5330038
 
นาย เริงฤทธิ์ ยาวิชัย
 
เอ็ม
 
ทค-511
 
65/19 9 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
0823841320
 มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์  
 
2554
 
 
 
5330021
 
นางสาว อุบลวรรณ ใจฝั้น
 
อัน
 
สถ-511
 
28/1 13 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
0855234314
 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  
นักศึกษา
 
2554
 
unun_100@hotmail.com
 

จำนวนที่ค้นหา พบทั้งหมด 194 คน