M-Seminar

บริการสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนา,จัดกิจกรรม,เรียนพิเศษ
กวดวิชากลุ่มเล็ก,กลุ่มใหญ่


ประเภทของห้องที่ให้บริการ


อัตราค่าธรรมเนียม
+ ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศ  1,000  บาท  /  วัน  /  ครั้ง
+ ค่าบริการห้องประชุมเล็ก  20  ที่นั่ง  1,500  บาท /  วัน  /  ครั้ง
+ ค่าบริการห้องประชุมขนาด  60  ที่นั่ง 2,000  /  วัน  /  ครั้ง
+ ค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  40-50 ที่นั่ง 3,500 บาท / วัน / ครั้ง
+ ค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  15 ที่นั่ง 2,000 บาท / วัน / ครั้ง

project ห้องประชุมเล็ก

ค่าบริการห้องประชุมเล็ก 20 ที่นั่ง 1,500 บาท/วัน/ครั้ง

เหมาะสำหรับ
การประชุมขนาดเล็ก-กลาง
วัสดุอัปกรณ์โสตฯครบครัน แอร์เย็นฉ่ำ ห้องน้ำในตัว

รายละเอียดห้องประชุม

 

 

projectห้องประชุมขนาดใหญ่

ค่าบริการห้องประชุมเล็ก 60 ที่นั่ง 2,000 บาท/วัน/ครั้ง

เหมาะสำหรับ
การประชุมขนาดใหญ่
วัสดุอัปกรณ์โสตฯครบครัน แอร์เย็นฉ่ำ

รายละเอียดห้องประชุม

 

 

projectห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ค่าบริการ 40-50 ที่นั่ง 3,500 บาท/วัน/ครั้ง

เหมาะสำหรับ
การสัมนาหรืออบรมด้านต่างๆที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
วัสดุอัปกรณ์โสตฯครบครัน แอร์เย็นฉ่ำ

รายละเอียดห้องประชุม