วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

BIZZ

President ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรที่กำลังเติบโตแห่งนี้ให้ดีที่สุดเพื่อขอบคุณ
ที่ท่านได้ไว้วางใจให้เราได้ดูแลบุตรหลานของท่านทั้งนี้ทางวิทยาลัยมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและคณะครูรวมถึงบุคลากรทุกคน จะนำพาให้วิทยาลัยของเราก้าวเดินไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง

Management Team คณะผู้บริหาร

ทีมคณะผู้บริหารวิทยาลัยจะบริหารงานและดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุด