BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 โครงงานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Fin. ดี We can do season 2

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาทีม ?ออมแล้วมันส์? ได้แก่ น.ส.ฐิตินันท์ การสะสม , น.ส.ณัฐนาถ ผ่องอ้น แผนกวิชาการบัญชี , นายภูริทัต เลิกสายเพ็ง , นายภาณุพงศ์ สุปินชมภู , นายหัสวรรษ สุริยา แผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 โครงงานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Fin. ดี We can do season 2 โดยมีนายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินระดับโครงงานสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เปิดโอกาสให้ครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้จากการคิดค้นและทดลองปฏิบัติจริงบนแนวคิด ?ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ? ซึ่งโครงงานทางการเงินที่คิดค้นขึ้นนั้นถูกนำไปใช้ในชีวิตจริง และขยายผลในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมอาจารย์ในแผนกวิชาการบัญชีทำหน้าที่เป็นโค้ชให้การดูแล ให้คําปรึกษา ตลอดจนแนะนําแนวทางการทำงาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะต่างๆให้กับนักศึกษาในการจัดทำผลงาน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและผลักดันอย่างเต็มที่จากคณะผู้บริหารทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ จนกระทั่งผลงานของนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลใหญ่ในระดับประเทศมาได้ สร้างความภาคภูมิใจและน่ายินดีให้กับสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร เป็นอย่างยิ่ง