BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร นำนักศึกษาศิษย์เก่าจากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยไปร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้นำนักศึกษาศิษย์เก่าจากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยไปร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและกลับไปเยี่ยมสถาบันเดิม