BIZZ

นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช ปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม workshop ภายใต้ชื่อ ของกิ๋นบ้านเฮา

นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช ปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เขียว สวย หอม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม workshop ภายใต้ชื่อ ของกิ๋นบ้านเฮา ทำเมนู"ห่อนึ่งปลี" ณ บริเวณหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เป็นการบูรณาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว และวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ท่านผู้อำนวยการหอสมุดมาให้ข้อมูลแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในหอสมุด และคุณดารินทร์ เมฆมนต์ เป็นวิทยากรพานักศึกษาชมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563