BIZZ

นักศึกษาศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านดอนปินไปร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้นำนักศึกษาศิษย์เก่าจากโรงเรียนบ้านดอนปิน ไปร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล และกลับไปเยี่ยมสถาบันเดิม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563