BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้นำนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ แผนกช่างยนต์ ออกบริการชุมชนบ้านดงป่างิ้ว

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้นำนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ และ แผนกช่างยนต์ ออกบริการชุมชนบ้านดงป่างิ้วเพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องบ้านดงป่างิ้วเป็นอย่างดีและเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้ทำงานจริง ณ ธนาคารหมู่บ้านดงป่างิ้ว วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563