BIZZ

บริษัทซีพีออลล์ (CP All Company) นำเจลแอลกอฮอล์มอบให้กับสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร และอาจารย์อุเทน ยอดสิงห์ ให้การต้อนรับ บริษัทซีพีออลล์ (CP All Company) ที่ได้นำเจลแอลกอฮอล์มอบให้กับทางวิทยาลัย ณ ห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563