BIZZ

VOLLEYBALL METRO OPEN ครั้งที่ 4

การแข่งขัน VOLLEYBALL METRO OPEN ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 62 โดยมีนายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ท่านที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายวิชชุกร บัวคำซาว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวปิดงาน สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมเหวี่ยง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม สหเวชคริสตัลโฮม A รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม สหเวชคริสตัลโฮม B รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม Star Vegas