BIZZ

ตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพฯ มาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพฯ มาตรฐานดีเด่นระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยมีนายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมโทร