BIZZ

ถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา รุ่น ? ชนารดีโชติมนต์ ? ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ? เมโทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา รุ่น ? ชนารดีโชติมนต์ ? ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562-2563จำนวน? 738 คน ณ? หอประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น จังหวัดเชียงใหม่? โดยมี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน รองประธานกรรมการบริหารสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์- เมโทร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564