BIZZ

นักศึกษา สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ที่มีสถิติการมาเรียนในระดับ ดีเยี่ยม ดีมาก และ ดี ปีการศึกษา 2563

นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่มีสถิติการมาเรียนในระดับ ดีเยี่ยม ดีมาก และ ดี ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ลาน 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร