BIZZ

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ของจังหวัดสงขลา

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ในฐานะรองเลขาธิการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ของจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ