BIZZ

นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMTพาณิชย์ - เมโทร ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันกลุ่ม CMTพาณิชย์ - เมโทร ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อระบบเน็ตเวิร์ค ระบบฐานข้อมูล การออกแบบเว็บไซต์ และชมห้องสตูดิโอ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่