BIZZ

นักศึกษาและอาจารย์แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมรับใบเกียรติบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาบาร์เทนเดอร์

นักศึกษาและอาจารย์แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมรับใบเกียรติบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาบาร์เทนเดอร์ จำนวน 30 ชั่วโมง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ 19 และได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษา อาจารย์สมศักดิ์ เขียวแสงใส มอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ลาน 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร