BIZZ

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร นำนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร นำนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา รางวัลพระราชทานถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีสูงสุด ของชีวิตนักเรียนนักศึกษาเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงที่สุด ที่นางสาวพลอย วงชัยเพ็ง นักศึกษา ปวช. 3 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร และ นายภูริทัต เลิกสายเพ็ง นักศึกษา ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรพร้อมด้วยวงศ์ตระกูล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร