BIZZ

นักศึกษาแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ปวช.3 แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

นักศึกษาแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ปวช.3 แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีเพื่อศึกษาประวัติการก่อตั้งและรูปแบบการดำเนินธุรกิจเซรามิคจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม workshop ตกแต่งผลงานเซรามิคของตนเองสำหรับเป็นของที่ระลึกในครั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับแวะสักการะวัดที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ วัดศรีชุม เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมของพม่าซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งแวะสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ บูรณาการในรายวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือฯ, การท่องเที่ยวอาเซียน, มาตรฐานการท่องเที่ยว และรายวิชาธุรกิจโรงแรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563