BIZZ

นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร แผนกช่างยนต์ได้อบรมหัวข้อการวิเคราะห์ระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์

วันที่ 23 กันยายน 2563 นักศึกษาสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร แผนกช่างยนต์ได้อบรมหัวข้อการวิเคราะห์ระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุม Ed-tech