BIZZ

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ขึ้นรับรางวัลกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ขึ้นรับรางวัลกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์