วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-282080 ต่อ 0

สมัครเรียน ติดต่อฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
อ.นพดล จิระนันทราพร โทรศัพท์ 089-5537910
อ.อินทุอร บวรณัชชากุล โทรศัพท์ 086-4282341

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตรงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตร
หลักสูตร 30 ชั่วโมง

- เครื่องพ่นยา (เครื่องเบนซิน)
- เครื่องตัดหญ้า (เครื่องเบนซิน)
- เครื่องสูบน้ำ (เครื่องเบนซิน)
- เครื่องยนต์รถไถ (เครื่องดีเซล)

รายละเอียด
เข้าใจการตรวจสอบการบำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก ตรวจสภาพและถอด
ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

เวลาเรียน
09.00 - 16.00 น.

ระยะเวลา
เริ่มเรียน 8 - 12 ตุลาคม 2555

ติดต่อ อ.นพฉัตร กิติยา
โทร 081-3879441

---------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรอบรมติดตั้งจานดาวเทียม
หลักสูตร 4 ชั่วโมง

รายเละเอียด
อบรมในระบบ c Band และ Ku band เข้าใจในเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการติดตั้งจาน
ดาวเทียม เรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง การหาพิกัดของดาวเทียม การตั้งค่าการใช้งาน
Program Receiver เทคนิคและวิธีการติดตั้งจานดาวเทียม

ระยะเวลา
รุ่นที่ 1 8 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น.
รุ่นที่ 2 9 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-15.00 น.

ติดต่อ อ.สุรัช ทองแก้ว
โทร 089-5546724

---------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการออกแบบกราฟิก (สิ่งพิมพ์)
หลักสูตร 12 ชั่วโมง

การออกแบบ ไวนิล ,นามบัตร , แผ่นพับ

รายละเอียด
เรียนหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา เริ่มเรียน 8 - 9 ตุลาคม 2555

เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น.

ติดต่อ อ.ดุสิต วันวัย
โทร 087-1896156

---------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรการตัดต่อคลิป VDO เบื้องต้น
หลักสูตร 12 ชั่วโมง

รายละเอียด
อบรมโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม ด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานและขั้นตอน การตัดต่อวิดีโอ อาทิ Time code,Frame Rate NTSC ศึกษาการทำงานบน timeline การใช้งาน
Effects Filters ศึกษาการ export ชิ้นงาน หรือ Convert File ในรูปแบบต่างๆ

เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น.

ระยะเวลา เริ่มเรียน 10 - 11 ตุลาคม 2555

ติดต่อ อ.ดุสิต วันวัย
โทร 087-1896156

---------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรม Microsoft office
หลักสูตร 12 ชั่วโมง

รายละเอียด ศึกษาโปรแกรม
* Microsoft word 8 - 9 ตุลาคม 2555
* Microsoft excel 10-11 ตุลาคม 2555
* Microsoft power point 12 –13 ตุลาคม 2555

เวลาเรียน
ทั้ง 3 หลักสูตร เรียน 09.00 - 16.00 น.

ติดต่อ อ.วรชาติ ดาวเมฆรับ
โทร 086-1838031

---------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
หลักสูตร 12 ชั่วโมง

รายละเอียด

ศึกษาโปรแกรมการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

ระยะเวลา เริ่มเรียน 8— 11 ตุลาคม 2555

ติดต่อ อ.ณัฐพจน์ รัชชตระกูล
โทร 084-1727979

---------------------------------------------------------------------------------

อบรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หลักสูตร 6 ชั่วโมง

รายละเอียด
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศึกษาอบรมเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและการทำยาหม่อง

เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น.

ระยะเวลา เริ่มเรียน 13 ตุลาคม 2555

ติดต่อ อ.ปิยะกาญจน์ วงศ์ซื่อ
โทร 089-2665730

---------------------------------------------------------------------------------